Als uitzender ga je alleen sneller, maar kom je samen verder!

Zelf beslissingen nemen, aan niemand toestemming vragen. Dat gaat lekker snel. Maar soms mis je het om te overleggen. Te sparren, samen enthousiast aan de slag te gaan, elkaar op te peppen. En daar hebben we een oplossing voor.

‘Buy and Build’

Aan iedereen die het horen wil vertel ik dat er geen betere branche is voor ‘buy and build’ dan de uitzend-/detacheringsmarkt. Bedrijven optimaliseren en efficiënter met je kosten omgaan. Nu en in de toekomst. Goede uitzendbureaus blijven waarde toevoegen. Het uitzenden wordt niet minder. Uitzenders en detacheerders vervullen een nuttige functie zolang het in Nederland lastig is om zelf als werkgever personeelskosten flexibel te houden, alle consequenties te overzien van vast personeel en goed alle regels te kennen en toe te passen. Uitzenders en detacheerders blijven toegevoegde waarde leveren, ook (en niet alleen) omdat uitzenders en detacheerders flexibiliteit kunnen verzorgen wat een ‘gewone’ werkgever niet kan.

De politiek wil het anders (en daar heb ik soms best begrip voor), maar de overheid zelf blijft een grote gebruiker van uitzendkrachten en gedetacheerden!

Wat betekent dit voor kleine uitzenders?

Kleinere uitzenders (tot zo’n 10 miljoen omzet) moeten groeien en mogelijk samenvoegen. Niet alleen omdat de kosten van automatisering de komende jaren zullen toenemen en te hoog worden, maar ook omdat er nieuwe toetreders komen die tot een margedruk leiden. En niet in de laatste plaats zal de regelzucht (onder invloed van diezelfde politiek) eerder toenemen dan afnemen en te hoog worden om als kleiner uitzendbureau te kunnen behappen.

Welke opties staan er open voor uitzenders tot 10 miljoen omzet?

  1. Verkopen
  2. Uitbreiden en investeren
  3. Samen Bouwen
Verkopen

Verkopen is nog steeds een goede optie. Al moet ik er wel bij vertellen dat de multiples die betaald worden veel verkopers tegenvallen. Voor kleinere uitzendbureaus wordt vaak niet meer dan 3 tot 4 keer de winst voor belasting betaald van het laatste (normale) jaar (en dat is natuurlijk na aftrek van een (normale) management fee). Zie hiervoor ook mijn eerdere blog over waarden van Flexbedrijven.

Uitbreiden en investeren

Zelfstandig verder groeien. Dat is zeker een optie, maar gaat niet zo snel als een overname doen. De rendementen op het te investeren vermogen bij een overname zijn hoog en vaak wel boven de 40 of 50%. Bijkopen blijft dus zeker een optie, ook als je een investeerder bijschakelt, die zal blij zijn met het rendement. En het zal niet verbazen, dat ik kan helpen…

Samen Bouwen

De laatste optie is Samen Bouwen, en dat kan op twee manieren.

1: Op de ‘conventionele’ manier door gedeeltelijke verkoop (Pre-exit of Smart Exit). Hierbij wordt door financiële constructies een deel van het verkoopbedrag veilig gesteld. Er wordt vaak weinig echte waarde toegevoegd. Maar de investeerders ontvangen een goed rendement.

> Deze optie blijft in mijn ogen toch een beetje gekunsteld.

2: Door samen met de ondernemer, met jou, verder te bouwen. Wij brengen onze expertise en mankracht in (management en organisatie, inzicht in cijfers, duidelijkheid over kostprijzen, samen kantoren opzetten). En natuurlijk organiseren we extra middelen (van een investeerder of een bank) als dat nodig is.

Met extra enthousiasme, kennis en kennissen (relaties) bouwen we samen verder.
> Jij gaat als ondernemer doen waar je goed in bent én waar je plezier in hebt.

Wij zorgen dat de andere zaken goed worden opgepakt, voegen waarde toe en verkopen het sterkere en gegroeide bedrijf wanneer het iedereen past. Of blijven lekker samen doorbouwen.

Samen Bouwen we aan een nog mooier bedrijf. Spreekt dit jou aan? Bel me en we kijken wat mogelijk is.

Michel Matthijsse, bedrijvenmakelaar voor uitzendbureaus en detacheerders.