AVG: roddelen mag!

Je wordt doodgegooid met artikelen en workshops over de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ik heb er inmiddels twee workshops over gevolgd. Elke keer steek je er wel weer wat van op. De laatste was door Joost Mosselman van DVAN. Een goed verhaal en de workshop was behoorlijk actiegericht. Ik heb een lijstje met drie dingen die ik nu echt moet gaan oppakken.

Tot zover weinig nieuws.

Mondeling roddelen

Wat voor mij wel nieuws is, is dat je mag roddelen. Je moet erg voorzichtig zijn met het vastleggen van persoonlijke gegevens van individuen. Zowel digitaal alsook handgeschreven. Dat valt allemaal onder de AVG. Let wel: het gaat hier over individuen en niet over bedrijven. Het wordt wat lastig als een individu een bedrijf voert als EMZ (eenmanszaak) of VOF (vennootschap onder firma). Maar daar gaat het nu niet over.

Het punt is dat je over individuen alles mag bespreken, zolang het maar niet op enigerlei wijze wordt vastgelegd. Dus bij een overname mag je de positie van de personeelsleden één op één doornemen. Je mag er alleen geen aantekeningen bij maken. Wat ook niet mag is hetgeen mondeling besproken is daarna bevestigen per mail.

Dat lijkt vreemd, met deze nieuwe wet. De wet die in het leven is geroepen vanwege het toenemende gebruik van, met name digitale, media, zorgt er dus voor dat we terugkeren naar het ‘ouderwetse’ mondelinge verkeer. Toen we nog geen gebruik maakten van contracten. Toen ‘een woord, een woord was’. Heerlijk.

Goed zakendoen & roddelen

Adam Smith, van de ‘Inquiry into the wealth of nations’, geeft als basis voor goed zakendoen de volgende randvoorwaarden aan:
Fellow-feeling: men dient mede te leven/rekening te houden met de andere (handels)partijen op de markt.
Fair share: men moet ieder zijn deel gunnen.
Fair trade: men moet op een eerlijke wijze handeldrijven.
Absolute transparantie: de markt moet qua macht en informatie voor iedereen even transparant zijn.

Helemaal niets meer vastleggen? Dat zal wel niet meer lukken. Maar de zaken met elkaar bespreken wel. Alleen handel doen als je de ander vertrouwt. Zaken goed doornemen en ook, professioneel, roddelen.

En dat laatste mag zelfs van de AVG.

Michel Matthijsse,
Dealmaker Flexbedrijven