Beste prestatie: profit of not-for-profit?

Welke organisaties presteren beter: profitorganisaties of not-for-profitorganisaties?

Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig te zeggen. Je bent logischerwijs geneigd te denken dat organisaties die niet zijn opgericht voor het maken van winst, hun producten goedkoper kunnen maken dan de winst gerichte organisaties. De eersten hoeven geen winst te maken, dus bedrijfseconomisch zouden not-for-profitorganisaties altijd goedkoper moeten zijn.

Dat is echter niet juist. In ieder geval niet altijd. Naast de bedrijfseconomische invalshoek is er ook de psychologische en sociologische invalshoek. En die veranderen de uitkomst.

Een paar voorbeelden:
  • In Rusland en Oost-Europa wisten ze geen betere producten tegen lagere prijzen te maken dan in het Westen. Het tegendeel is zelfs waar.
  • De overheid weet producten lang niet altijd tegen een betere prijs en kwaliteit te maken dan het bedrijfsleven. Soms wel, maar vaak ook niet.
  • De Coop supermarkt (die werkt op coöperatieve grondslag en waar winst geen doel is), is niet goedkoper en beter dan Albert Heijn. Vaak is zelfs het tegendeel waar (ik geloof ook niet dat de Coop een betere werkgever is dan Albert Heijn).
  • ‘Great place to work’ organisaties bestaan niet alleen uit non-profit of not-for-profitorganisaties. Ze zitten er wel tussen, maar het is zeker niet de meerderheid.

Het verschil in prestatie zit dus niet in het doel, maar in de motivatie, het ondernemerschap. De wil om te excelleren. De wil om beter te zijn dan de anderen. Buiten de grenzen te treden. Dat maakt naar mijn idee het verschil. Ondernemerschap komt beter tot zijn recht waar niet te veel regels (lees: bureaucratie) heersen.

Nu naar de praktijk

In Rotterdam is een mooi initiatief. Rotterdam Food Cluster.

> \’\’Rotterdam Food Cluster wil de regionale foodsector een boost geven! Hoe we dat doen? Via de Roadmap Next Economy bundelen we krachten en creëren we nieuw werk. Wij stimuleren innovatie, samenwerking, investeringen en zorgen voor goede dienstverlening om ondernemers te laten ondernemen. Rotterdam Food Cluster is een initiatief van de gemeente Rotterdam.\’\’

Mooi hoe de gemeente Rotterdam hier het voortouw neemt. Een goede rol van een non-profit speler die niet snel door een profitpartij zou worden opgepakt. Hulde!
Maar dan de HR- of medewerkersparagraaf:

> \’\’Bij piek- en dalbelasting in de agrologistiek hebben ondernemers behoefte aan flexwerkers met kennis van de sector (…) Samen met partners bouwen we een vrij inzetbare human capital pool op zonder winstoogmerk. Flexwerkers uit de pool gaan aan het werk bij meerdere bedrijven. (…) Tegelijkertijd bouwen de werkzoekenden – via een meerjarencontract – zekerheid, scholing, werkervaring en een netwerk op.\’\’

Conclusie

Natuurlijk ken ik de uitwassen van de winstgerichte economie. Ik ben geen voorstander van de Angelsaksische stroming. Maar ik denk dat bovengenoemde initiatieven meer kans van slagen hebben en beter presteren als ondernemerschap geïntegreerd wordt. Laat bedrijven winst maken. Let op voor uitwassen, maar werk samen met ondernemers die een mvo hart hebben en ik ben ervan overtuigd dat er meer van de grond komt dan bij een ‘human capital pool zonder winstoogmerk’.

‘Not-for-profit’ wordt te snel ‘loss off profit’. Wat mij betreft: ga voor profit, maar let wel op met wie je zaken doet.

Michel Matthijsse RAB
Verkoper Flexbedrijven

Zie ook:
www.rotterdamfoodcluster.com/project/world-food-park-human-capital-pool
www.bestworkplaces.nl