De ene hersenhelft wast de andere…

In coronatijd doen we het vaker en langer: handen wassen. En tijdens dat wassen viel voor mij het spreekwoord ‘de ene hand wast de andere’ op zijn plaats. Want met één hand op de rug is het lastig om de andere te wassen. Dat lukt eigenlijk gewoon niet. Goed wassen lukt alleen met twee handen.

Dat bracht mij op twee ervaringen.

Eén: mijn dochter

Mijn jongste dochter Femke was de afgelopen maanden bezig met het afronden van een strategie rapport voor de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen), waar ze Commerciële Economie studeert. Door corona kon ze niet in de universiteitsbibliotheek studeren, maar studeerde ze in de vergaderzaal in mijn kantoorpand. Leuk om haar weer zoveel te zien, dat had niet meer plaatsgevonden sinds ze op kamers woont. En ook leuk om het schrijfproces te volgen en samen af en toe te bespreken. Het maken van een nieuwe strategie is toch met name een creatief proces wat volgt op alle analyses. En dat samen met een ander delen helpt haar. Na het werken met de linker hersenhelft, die de analyses maakt, volgt het creatieve proces waarvoor de rechter hersenhelft nodig is. In de creativiteit moet het gebeuren. Tegenwoordig moet een dergelijke scriptie ook een paragraaf bevatten over de cijfermatige onderbouwing, maar dat is niet de hobby van de meeste studenten Commerciële Economie. Ook niet van mijn dochter.

Twee: mijn studenten

In mijn werk als parttime docent aan de HAN geef ik les aan afgestudeerde accountants die een post-HBO volgen. Ja, dezelfde HAN als waar mijn jongste dochter studeert (al zit mijn faculteit in Arnhem en die van haar in Nijmegen). Ook deze studenten moeten een strategische analyse maken. Maar waar mijn dochter geen interesse heeft in de cijfers, vinden veel van de accountancy studenten het creatieve proces lastig. “Strategische keuzen vinden niet simpelweg plaats door op de verzamelde informatie een formule toe te passen die vervolgens als uitkomst een te voeren strategie aangeeft”[1], aldus Verschuren. De studenten missen de structuur en de regels voor het opstellen van een strategie. Ze werken liever met hun linker hersenhelft dan met hun rechter.

Analyse vs. creativiteit

Door bovenstaande ervaringen werd mij duidelijk waar het in veel Strategische Plannen en Prognoses aan ontbreekt. Strategische Plannen (of het nu gemaakt is met behulp van een Business Model Canvas, of met behulp van een traditionele SWOT analyse) missen een financiele analyse en doorrekening. Prognoses missen over het algemeen een goed plan.

Een goed strategisch plan (of business plan) bevat beiden: analyse (linker hersenhelft) en creativiteit (rechter hersenhelft). Dan wordt het een compleet rapport. Dan bevrucht het ene systeem het andere.

Mijn eigen ervaring: het Management KompasSysteem®

Zelf ben ik veel betrokken geweest bij het maken van plannen voor verbeteringen, cultuurveranderingen, motivatiesessies. Een goede doorrekening hiervan ontbrak vaak moet ik toegeven. Dit bracht me op het idee om iets te bouwen. Een software tool die behulpzaam is bij het bij elkaar brengen van plannen en doorrekening. Ik ben creatief, maar ik zie ook graag de resultaten van mijn creativiteit: winst in het MKB. Maar nog voor dat ik iets ontwikkeld had liep ik aan tegen het Management KompasSysteem® (MKS®). Het MKS® is ontwikkeld vanuit de accountancy en wordt nu verder gebracht door Management Kompasgroep, het bedrijf van Luuk Haegens. Een gedreven adviseur die ook nog eens een Corporate Finance (overname adviseur) achtergrond heeft. Ook hij heeft interesse in analyses en strategieën. De linker- en de rechterhersenhelft. Hij is in staat om de ene hersenhelft de andere te laten wassen.

Op creatieve wijze resultaten realiseren

Volgens klanten is die combinatie van analyse en innovatie ook één van mijn competenties. Een relatie vertelde me eens dat hij nog nooit iemand had ontmoet die naar zijn idee zo vaag en creatief was en tegelijkertijd zoveel bereikt had met zijn bedrijf.

En juist in coronatijd moeten we de hersenhelften ‘elkaar laten wassen’. Dan realiseren we op een creatieve wijze resultaten. Meer winst.

Ook meer winst door deze aanpak? Bel of mail me.

Michel Matthijsse, bedrijfsadviseur en bedrijvenmakelaar.

[1] Verschuren, F. J. M. (2000). Het Management KompasSysteem: integratie van ondernemingsplanning en informatievoorziening in het MKB.