De WAB: minder Flex, meer Duurzame kansen voor uitzendbureaus

Van fair trade naar fair treat. Uitzendbureaus staan publiekelijk niet direct bekend om hun maatschappelijke rol. Ik zeg niet dat ze deze rol niet vervullen, maar de meeste mensen zullen het geen Purpose gedreven onderneming vinden (zie ook mijn eerdere blog hierover). Maar hier verkijk je je soms op. Ik ken gelukkig diverse ondernemers die goed zijn voor People, Planet en Profit en in de uitzendbranche werken.

De WAB

Het doel van minister Koolmees met de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) is flex minder flex te maken en vast minder vast. Ik ga hier nu niet verder in of dat met deze wet gaat lukken, dat hebben vele anderen al gedaan. Maar ik kom wel met een voorbeeld hoe een ondernemer werkt en past binnen de WAB.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Ik wil focussen op hoe de WAB ook invulling lijkt te geven aan doel 8 van de Verenigde Naties: Eerlijk werk en economische groei. Je weet wel, van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen, waarmee wereldwijd is afgesproken de wereld ‘een betere plek te maken in 2030’.

Doel 8: ‘Duurzame economische groei vereist dat maatschappijen de voorwaarden scheppen die mensen in staat stellen hoogwaardige banen te hebben die de economie stimuleren zonder het milieuschade toe te brengen.’

Praktijk: uitzendbureaus

Hoe kunnen we daar vanuit de WAB invulling aan geven?

  1. Werknemers bouwen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding op. Dit raakt de uitzendbranche sterk. De kostenverhogende effecten zullen overigens worden doorberekend aan de inleners. Maar: er zijn uitzendbureaus die medewerkers geen baangarantie geven, maar die er wel voor zorgen dat hun uitzendkrachten werk hebben. Is het niet bij de ene inlener, dan wel bij de andere.
  2. Er wijzigen een aantal regels met betrekking tot oproepkrachten. Oproepkrachten moeten tenminste 4 dagen van tevoren worden opgeroepen. Nu geven een aantal uitzendbureaus slechts 1 dag vooraf op hoeveel uitzendkrachten ze nodig hebben. Dat is lastig voor de uitzendkrachten, het geeft veel onzekerheid. Ik ken een uitzendbureau dat met (big-) data voor de inleners kan voorspellen hoeveel uitzendkrachten ze nodig hebben. Die gegevens van de verschillende inleners matchen ze met elkaar en daardoor hebben ze voor 70% van de krachten een voorspelling voor 4 dagen of zelfs langer. Dat geeft rust. Overigens bied je hiermee de inleners ook een extra inzicht waarmee je de kans op een partnerschap met de klant sterk vergroot.
Een voorbeeld: Onno Kobus, ‘fair treat’ uitzendondernemer.

Onno werkt voor een belangrijk deel met arbeidsmigranten. Maar hij pakt het anders aan. Hier wordt geen Pools gesproken door de medewerkers. Ze stimuleren de uitzendkrachten om Nederlands te leren en ondersteunen dit ook door cursussen te geven. De arbeidsmigranten wonen al in Nederland, dus huisvesting is niet nodig. Vervoer is niet nodig, omdat de inleners goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer.

Maar het belangrijkste is denk ik dat ze hier hun uiterste best doen om de uitzendkrachten die uren te laten werken die ze willen. Dat lukt natuurlijk niet altijd bij één inlener, maar ze puzzelen net zo lang tot ze een bevredigende werkweek voor hun mensen hebben. En naast taalcursussen verzorgen ze ook andere opleidingen, waardoor de uitzendkrachten hoogwaardigere banen gaan bekleden. Hiermee stellen ze onze en hun (thuis)economie in staat te stimuleren.

Precies wat de doelstelling van de Verenigde Naties behelst. En er wordt door dit uitzendbureau ook geld verdiend, misschien wat minder dan andere bedrijven, maar nog steeds een goed lopend bedrijf. Genoeg is genoeg. En wees nou eerlijk, maakt die laatste extra procentpunt je rijker? Met een omzet van 25 miljoen euro hebben ze een omvang die ertoe doet. Onno heeft hiervoor de term ‘fair treat’ bedacht. In de zin van goede behandeling (treatment), maar ook in de zin van een plezierige manier van een goede behandeling van de uitzendkrachten.

Iets goeds doen

Niet alleen fair trade, maar ook fair treat. Ook de nieuwe WAB geeft daar ruimte genoeg voor. Het is er zelfs voor bedoeld. En dan kunnen we ook verder bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen! Dus kansen voor uitzendbureaus!

Michel Matthijsse, organisatieadviseur en dealmaker in de Flexmarkt.