Een betere strategie in 7 stappen

‘‘Slechts een beperkt aantal ondernemingen is in staat of heeft het lef om het kuddegedrag te doorbreken en voor zichzelf een unieke keuze te maken. (…) De flexibele ondernemingen met een unieke strategie, die elk moment aangepast kan worden aan de veranderende wensen, die hebben de toekomst.’’ Aldus hoogleraar Strategisch Management en Ondernemingsbeleid Henk Volberda. En het gaat hier niet specifiek over Flexondernemingen of uitzendbureaus.

Kuddegedrag in de uitzendbranche

Opvallend is dat juist de uitzendbranche zich in een zeer turbulente omgeving bevindt. Strenge, steeds wijzigende regels, een WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) die nog moet worden ingevoerd, krapte op de arbeidsmarkt enz.

Dit betekent werk voor strategisch adviseurs, dus ik mag niet klagen. Helaas zie ik ook nog veel bedrijven die niet kiezen en voortborduren op oude successen. Die denken dat het zo’n vaart wel niet zal lopen.

Bepaal je eigen winstgevendheid

Uit onderzoek van Schmalensee en Rumelt blijkt dat ondernemers zelf de winstgevendheid van hun bedrijf kunnen bepalen en dat ondernemerschap een 11 keer groter effect heeft dan de keuze voor de bedrijfstak. Meer dan de helft van de winstverschillen tussen bedrijven wordt verklaard door de strategie.

Ik zie uitzendbureaus in dezelfde branche, met dezelfde soort uitzendkrachten meer winst maken dan andere. Aanzienlijk meer winst. Dat is het gevolg van gemaakte keuzes én het consequent uitvoeren van die gemaakte keuzes.

Value Proposition Canvas

Aan bovenstaande ligt een goed doordachte waardepropositie ten grondslag. Met het onderstaande model kun je daar direct mee aan de slag. The Value Proposition Canvas is een onderdeel van het Business Model Canvas. Een model waar ik ook op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen mee werk bij strategische analyses.

Neem eens de uitzendkracht als uitgangspunt. Verplaats je in zijn of haar belevingswereld. In een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is dat een goed vertrekpunt.

Aan de slag!

Laten we uitgaan van een laagopgeleide, in Nederland wonende medewerker. Stel jezelf de volgende vragen:

  1. Hoe zou de uitzendkracht geld/kosten kunnen besparen? Zijn er zaken te bedenken die niet veel kosten, maar de uitzendkracht wel veel opleveren?
  2. Waar zijn de uitzendkrachten tevreden over? Ga het gesprek aan en kijk of je de tevredenheid kunt uitbreiden.
  3. Kun je ze een ‘werkgarantie’ geven? Geen vaste baan, maar inspanningen verrichten om ze ook in dalmomenten van werk te voorzien? Kun je ze opleiden in de dalmomenten? Is het opzetten van een Flexpool een idee?
  4. Zijn er mogelijkheden de levensstandaard van de uitzendkrachten te verhogen? Niet door een hoger loon te geven, maar zoek naar andere mogelijkheden.
  5. Wat verhoogt hun status? Kun je daar actief aan meewerken? Vinden ze bedrijfskleding fijn en hoe zou die er uit moeten zien?
  6. Welke dromen hebben de uitzendkrachten? Waar streven ze naar? Kun je hen helpen hun dromen te verwezenlijken?
  7. Wat zou een grote opluchting voor de uitzendkrachten zijn? Waar zouden ze echt mee geholpen zijn? Ga met ze in gesprek. Zoek het niet in geld, maar denk goed na over andere mogelijkheden. Kun je hun kinderen ergens mee helpen bijvoorbeeld?

Kortom: leef je in.

Aandacht loont

Kijk door de bril van de uitzendkrachten naar je eigen bedrijf. Stel je voor dat je zelf een uitzendkracht bij je eigen bedrijf bent. Waar zou je je aan ergeren? Wat zou je plezierig vinden? Stap in hun wereld.

Medewerkers die aandacht krijgen gaan beter presteren, ook wel bekend als het Hawthorne-effect. Aandacht loont. Het mes snijdt aan twee kanten.

Maak de keuze jouw bedrijf anders in te richten. Volg niet de kudde, maar ga zelf op onderzoek uit. Wordt een flexibel Flexbedrijf. Succes!

 

Michel Matthijsse, organisatieadviseur en dealmaker in de Flexmarkt.