Flex in Duitsland: grotere taartpunt?

Duitsland staat niet direct bekend om zijn flexibiliteit. Duitsers worden eerder degelijk en star genoemd. Dat geldt ook voor de uitzendbranche. Het echte uitzenden bestaat niet. Er zijn regels te over.
Is het dan echt geen aantrekkelijke flexmarkt?

Ik ben de afgelopen periode door drie partijen benaderd met een uitzendbureau in Duitsland. Reden voor mij om me eens te verdiepen in de situatie. In deze blog schets ik Duitsland in Europees perspectief.

Flexwerk in Europa

Het onderstaande staatje geeft aan waar Duitsland staat met de flexibele arbeid:

\"\"

Slovenië heeft de meeste flexwerkers, daarna Nederland. Duitsland ligt net iets onder het gemiddelde van de eurozone, op de negende plaats.

In Duitsland was, dankzij de slechte verdiensten en het gebrek aan zekerheid, het imago van uitzendwerk erg negatief. Desondanks werkte bijna 2% van de Duitse beroepsbevolking als uitzendkracht in 2015. Recentere cijfers kon ik niet vinden.

Flexontwikkeling in Duitsland

De hervorming van de Duitse wetgeving per 1 april 2017 heeft voor de flexwerkers wat negatieve punten van het Duitse systeem gecompenseerd: invoering van gelijke beloning na negen maanden in een opdracht en een maximale lengte van de opdrachten van 18 maanden (ten opzichte van 24 maanden eerder). Verder kent men in Duitsland geen echte flexcontracten.

Feit blijft dat Duitsland met een beroepsbevolking van 45 miljoen (vergelijk Nederland met ruim 8,5 miljoen) een grote markt is. Een 1% toename van de flexarbeid betekent een toename van 450.000 medewerkers. Een vestiging in Duitsland geeft een betere uitgangspositie bij verdere liberalisatie van de arbeidsmarkt.

Kansen voor de toekomst?

Nu een positie nemen betekent dus een stuk van de taart van 900.000 flexwerkers bedienen. Als de taart dezelfde relatieve omvang van Nederland zou aannemen, zou dat een verdubbeling betekenen. Van 900.000 naar 1.800.000. Dat is nog even los van de vraag waar deze medewerkers vandaan zouden komen.

Ik heb drie uitzendbureaus in Duitsland in de aanbieding. Nu een rendabele investering en voor de toekomst: een grote kans.

Ik zit aan de telefoon.

Michel Matthijsse,
Dealmaker Flexbedrijven