Gebruik deze vijf bouwstenen voor meer winst

Je wilt veranderen als bedrijf. Of waarschijnlijker nog: je moet veranderen. De zaken anders aanpakken. Beter bestand zijn tegen de crisis. ‘Maar waar moet ik in godsnaam mee starten? Wat is het eerste dat ik aan moet pakken?’ Dat is een situatie die mij als ondernemer vaak is overkomen en bij jullie ook zal spelen. Ik had er niet altijd zo’n duidelijk antwoord op. Er is immers zoveel te doen, zoveel aan te passen, maar waar start ik mee?

De piramide van Maslov

Eerst even de basis: Abraham Maslow kennen we allemaal nog wel. Hij bedacht een psychologische behoeftehiërarchie. Als je niet te eten hebt wil je eerst dat die behoefte is vervuld voordat je gaat nadenken over bijvoorbeeld zelfverwezenlijking of zelfontplooiing.

De piramide van Maslov. Bron: marketingrulz.nl

Overlevingsvalkuil van ondernemers

In het boek Fix This Next van Mike Michalowicz wordt een bedrijfskundig probleem (hoe wordt mijn business beter) met behulp van de psychologie aangepakt (waar begin ik mee).
Michalowicz stelt dat het grootste probleem voor ondernemers is dat ze niet weten wat hun grootste probleem is. Ondernemers starten met het probleem dat voor hun ligt. Mijn ervaring is zelfs dat ondernemers alleen maar een probleem oppakken waar ze een oplossing voor hebben. Andere problemen worden genegeerd. Er zijn immers genoeg uitdagingen. Hij noemt dit in zijn boek de overlevingsvalkuil: alleen bezig zijn met vandaag. En daardoor geen structurele oplossing vinden.

De piramide van Michalowicz

Michalowicz ontwikkelde een richtlijn: waar zou je als ondernemer mee moeten beginnen en wat kan later ook wel. Zijn hiërarchie bestaat uit 5 aandachtsgebieden.

1. Werk eerst aan je omzet. Zonder een goede omzet mis je een basis. Er is een primaire behoefte aan cash
2. Breng dan de winst op orde. Zorg voor een duurzame basis van winst.
3. Werk vervolgens aan overzicht. Maak je businessmodel niet te moeilijk. Breng je bedrijf op orde. Maakt het efficiënt.

Daar waar de eerste drie stappen meer naar binnen zijn gericht. Hebben de volgende stappen de blik naar buiten.

4. Zorg voor impact. De focus verandert. Welke betekenis wil je hebben? Waar wil je als bedrijf het verschil maken? Hoe transformeer je je bedrijf?
5. Zorg voor nalatenschap. Van de korte termijn kijken we nu naar de lange termijn. Wat is de legacy (nalatenschap) die je op de lange termijn wilt realiseren?

Bron: \’Fix This Next\’ van Mike Michalowicz.

Periodiek stilstaan

Er is één belangrijk verschil tussen een mens en een bedrijf. Daar waar je als mens automatisch aandacht besteedt aan basisbehoeften zoals eten, drinken, veiligheid e.d., mis je die trigger als bedrijf. Dus om te blijven groeien (in de brede zin van het woord) moet je periodiek nagaan waar je staat. Stilstaan om verder te komen. Stilstaan bij de omzet; is deze nog van voldoende kwaliteit? Is de winst robuust of komt deze voort uit een paar klanten die zo op kunnen stappen?

Solide bouwwerk met stevig fundament

Veranderen is één, maar waar te starten is twee. Nu weet je waar de basis ligt. Bouw vanaf hier verder en maak een solide bouwwerk met een stevig fundament. Start nu met de eerste steen te leggen. Ik wens je veel succes en hoop dat deze benadering voor je werkt. Als je meer wilt weten over deze aanpak kun je het boek van Michalowics bestellen of mij bellen.

Succes!

Michel Matthijsse, bedrijfsadviseur en bedrijvenmakelaar