Bent u een gewone of buitengewone Flex-ondernemer?

Iedere MKB-ondernemer pakt de bedrijfsvoering anders aan. Dat zie je goed bij de overgang van een familiebedrijf; de omstandigheden blijven hetzelfde (in het begin), maar het bedrijf gaat er anders uitzien als de zoon of dochter het voortzet. Hij gaat het naar zijn of haar hand zetten.

Hoe komt dit?

Ieder mens is verschillend. En dat uit zich ook in een andere bedrijfsvoering. Maar er zijn toch wel een paar lijnen te ontdekken. De MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) is een goede leidraad om verschillen in mensen en organisaties weer te geven. Eigenlijk is het ontwikkeld om verschillende typen persoonlijkheden te beschrijven. Je kent het wellicht wel, 16 typen die door middel van vier letters worden beschreven (ENTJ, ISTJ, enz.). Net zo goed is dit ook bruikbaar om de karakteristieken van een onderneming te beschrijven. Uit jarenlange ervaring blijkt; het karakter van de onderneming komt in vrijwel alle MKB-ondernemingen 1 op 1 overeen met de persoonlijkheid van de eigenaar.

Even wat theorie: MBTI

Hieronder staan acht voorkeuren onderverdeeld in vier tweedelingen. Ieder mens heeft voorkeur voor één van de twee gestelde opties. Zo kom je dus tot 16 mogelijke typen.

  1. Waar je je energie vandaan haalt; uit je binnenwereld noemen we Introversion en uit je buitenwereld Extraversion.
  2. Waar je primaire focus ligt; feiten in het hier en nu noemen we Sensing en kijken naar het totaalplaatje, het maken van verbindingen en patronen noemen we iNtuition.
  3. Hoe je besluiten neemt; voornamelijk op rationele en objectieve gronden noemen we Thinking en meer op basis van waarden noemen we Feeling.
  4. En tenslotte hoe je met de buitenwereld omgaat; als je meer houdt van een gestructureerde, planmatige omgeving dan omschrijven we dat als Judging, maar als je meer houdt van het spontane, opene en flexibele omschrijven we dat als Perceiving.
Voorbeeld: type ondernemer

Veel bedrijven zijn in het verleden ontstaan doordat een oprichter een goed idee had dat hij ging uitwerken en waar uiteindelijk een markt voor bleek te bestaan: ISTJ. Dat betekent een meer naar binnen gekeerd bedrijf, het idee was er eerder dan de markt (Introversion), gedetailleerd uitgewerkt (Sensing), rationele oplossingen voor een probleem (Thinking) en de productie gestroomlijnd, machinaal uitvoeren (Judging). Het zal niet verbazen dat de persoonlijkheid van de ondernemer hiermee overeenkomt.

Flex-ondernemers

Het meest voorkomende type onder flex-ondernemers is de ENTP. Eén van de kortste omschrijvingen van dit type is: de ENTP wordt ook wel de Uitvinder of de Visionair genoemd. Het levensmotto is “De ene spannende uitdaging na de andere”, ze zijn het meest inventief van alle MBTI-types. Geschat wordt dat zo’n 3,2% van de wereldbevolking een ENTP is.

\"\"

De kenmerken staan vermeld in dit ‘hoofd’, opgesteld door OPP (www.opp.com).

Wat betekent dat voor de bedrijfsvoering?
  • Extraverted – Naar buiten gericht, reageert op externe stimuli.
  • Intuitive – Houdt zich bezig met mogelijkheden, kijkt naar het grote plaatje.
  • Thinking – Neemt beslissingen op basis van vaste criteria.
  • Perceiving – Houdt graag opties open, wantrouwt te veel structuur.

[icon_list_item icon=\’fa-stop\’ icon_type=\’transparent\’ icon_color=\’#c12d27\’ icon_top_gradient_background_color=\’\’ icon_border_color=\’#ffffff\’ title=\’Herkent u dit? En ben u een gewone of buitengewone flex-ondernemer? \’ title_color=\’\’ title_size=\’15\’]

 

Michel Matthijsse is dealmaker flexbedrijven en organisatieadviseur.