Het belang van innovatie voor MKB-ers: Van product tot verdienmodel en waar sta jij in het innovatieproces?

Er wordt veel geschreven over het belang van innovaties. Alles moet anders en ook steeds sneller. En het is inmiddels wel duidelijk dat niet alleen grote bedrijven innovaties nodig hebben, maar dat innovatie ook van (levens-) belang is voor MKB-ers.

Maar wat zijn nu eigenlijk innovaties?

Een werkbare definitie van ‘innovatie’ is ‘iedere vernieuwing die waarde creëert’. En dan gaat het niet alleen om productinnovaties, maar ook om markt en procesinnovaties. 

De fasen zijn:  

1 Technologische druk: In deze fase ontstaat er een technologische ontwikkeling die de huidige productiemethoden of producten bedreigt. Het bedrijf voelt de druk om mee te gaan met deze ontwikkeling om concurrentievoordeel te behouden. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van elektrische auto’s die de traditionele benzine- en dieselauto’s bedreigen.

2 Marktvraag: In deze fase is er een vraag vanuit de markt naar een bepaald product of dienst. Het bedrijf voelt de druk om hierop in te spelen om de marktpositie te behouden of te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de groeiende vraag naar duurzame producten, waardoor bedrijven moeten investeren in duurzame productiemethoden.

3 Koppeling Technologische druk met Marktvraag: Hier worden de technologische ontwikkelingen en de marktvraag aan elkaar gekoppeld. Het bedrijf gaat onderzoeken hoe de technologische ontwikkelingen kunnen worden ingezet om aan de marktvraag te voldoen. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van zonnepanelen die tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar duurzame energie.

4 Integratie bedrijfsprocessen: De bedrijfsprocessen worden aangepast om de nieuwe technologie of producten te kunnen integreren. Het bedrijf investeert in training van personeel, aanpassing van productiemethoden en het optimaliseren van de supply chain. Een voorbeeld hiervan is een bedrijf dat overschakelt van handmatige productie naar geautomatiseerde productieprocessen om sneller en efficiënter te kunnen produceren.

5 Systeemintegratie van netwerken: In deze fase worden de verschillende bedrijfsprocessen en systemen geïntegreerd in een netwerk. Dit kan zowel intern als met externe partners zijn. Het doel is om de samenwerking en communicatie tussen verschillende partijen te verbeteren en de efficiëntie te verhogen. Een voorbeeld hiervan is een supply chain die geoptimaliseerd is door middel van real-time communicatie tussen verschillende partijen, waardoor de leveringstijden worden verkort en de voorraad beter wordt beheerd.

6 Een zesde generatie is niet door hem besproken, maar in dit verband wordt wel ‘Open Innovatie’ genoemd; de fase waarbij bedrijven naast samenwerking met hun omgeving ook vergaande openheid betrachten in plaats van geheimhouding. Een aantal grote bedrijven zie je al op deze manier werken. Je weet dan eigenlijk niet eens meer waar het eigen bedrijf ophoudt en het andere bedrijf begint. 

De vraag is waar sta je zelf met je bedrijf? En misschien nog belangrijker; waar staat de concurrentie? En de concurrentie is niet altijd te verwachten van branchegenoten, maar komt wellicht van andere meer disruptieve concurrenten zoals AIRBNB uit een totaal onverwachte hoek kwam.

Dus waar bevind je je op de innovatieladder. En waar wil (of moet) je heen?

Samen over sparren?

 

Michel Matthijsse,

Bedrijvenverkoper,  MeerWaarde creator, universitair docent Organisational Behavior Nyenrode.

#MKB #bedrijfsstrategie #bedrijfsverkoop #innovatie

Rothwell, R. (1994), “Towards the Fifth‐generation Innovation Process“, International Marketing Review, Vol. 11 No. 1, pp. 7-31. https://doi.org/10.1108/02651339410057491

Huizigh, E. (2018), Innovatie management (4e editie). Pearson Benelux.