Hoe blijf je tijdens Corona baas in eigen bedrijf?

Voor veel ondernemers is de boekhouding slaapverwekkend. Je krijgt inzicht in de financiële informatie, de debiteuren en crediteuren. Daar kun je als ondernemer wel iets mee, maar als sturingsinformatie is het te beperkt. Je hebt andere gegevens nodig!

Juist nu moet je weten waar je staat. Kijken waar nog wel mogelijkheden liggen.

Onbenutte informatie

Wees eens eerlijk: welke ondernemer doet iets met de informatie die de accountant levert bij de jaarrekening? Voor wie leveren werkkapitaal, bruto marge, resultaatvergelijkingen, financiele positie enz. nou echt toegevoegde waarde? Voor vrijwel geen enkele MKB ondernemer.

Boekhouding versus een goede analyse

Wat ik nauwelijks tegenkom is dat ondernemers weten wat de kosten per dag zijn, of de benodigde omzet per week. Laat staan dat de informatie op een commerciële manier is berekend. Het boekhoudpakket en het verloningspakket berekenen wel de kostprijs per uur, maar houden geen rekening met de indirecte kosten van de organisatie. Daar is veel te winnen. Met die analyses krijg je inzicht. Inzicht om te sturen. Inzicht om een financiering te krijgen. Inzicht om een andere weg in te slaan.

Commerciële sturingsinformatie in coronatijd

Juist nu, middenin de coronacrisis, is commerciële sturingsinformatie essentieel. Niet alleen hoe je na de coronacrisis verder moet, maar meer nog hoe je in de coronacrisis moet handelen.

 • Wat moet of kun jij nog doen om de gewenste resultaten te halen?
 • Wat is nog reëel voor jouw bedrijf dit jaar?
 • Waar is nog omzet te vinden?
 • In welke andere markten komen de core competences (de vaardigheden waar je als bedrijf in uitblinkt) ook tot hun recht?
 • Hoe/waar kunnen we de kosten/uitgaven bijstellen?
 • Wat zijn de liquiditeiten op dit moment, hoelang houd je dit vol?
 • Welke maatregelen kun je nu direct nemen?

Met het antwoord op deze vragen kun je verder. En heb je deze informatie niet alleen voor jezelf nodig, maar ook voor een financiering of om je eigen plan te trekken indien je bank je in Bijzonder Beheer of Recovery heeft geplaatst, dan moet je het nog uitbreiden met:

Informatie voor financiering of zelfsturing bij Bijzonder Beheer/Recovery
 1. Hoe ben je als ondernemer (hoe ziet je persoonlijkheid er uit) en hoe ziet je onderneming er uit (de vent en de tent)?
 2. Hoe zijn de commerciële sturingsvariabelen (zie hierboven)?
 3. Hoe ziet de liquiditeitsprognose er uit (worst, management, best)? En hoe is deze gekoppeld aan de balans (debiteuren)?
 4. Hoe is de solvabiliteit, het weerstandsvermogen, gerelateerd aan de branche?
 5. Welke dekking is er voor de financiering en hoe verhoudt de liquiditeitsbehoefte zich tot de gewenste financiering?
Baas in eigen bedrijf

Op deze manier weet je waar je staat en blijf je baas in eigen bedrijf. Neem de regie, want niets geeft zoveel rust als een goed plan. Daar slaap je beter van!

Ik wens je een goede nachtrust toe. En als dat niet helemaal lukt kun je altijd mij nog even bellen om licht in de duisternis van de cijfers te scheppen. Als het moet kan dat ‘s nachts… Dan vertel ik hoe je inzicht krijgt om zelf te kunnen sturen. De eerste twee uur zijn gratis en soms is dat voldoende.

Michel Matthijsse is bedrijfsadviseur en overnamespecialist bij TMCF.