MKB-er: hoeveel winst kun jij maken?

De meeste ondernemers weten dat ze niet uit hun bedrijf halen wat er in zit. Maar ze hebben geen goed beeld bij de mogelijkheden van hun bedrijf. Geldt dat ook voor jou? Het benchmarken met branchegenoten kan helpen, maar die informatie is ook niet altijd voorhanden.

Aan welke knoppen moet ik draaien?

Ik heb wel een idee. Er zijn grofweg maar een paar knoppen waar je als ondernemer aan moet draaien om direct resultaat te halen (daarnaast zijn er natuurlijk ook een heleboel indirecte knoppen, maar daarover later).

Het gaat om de volgende knoppen:

  • Bruto Marge: hogere verkoopprijs of lagere inkoop?
  • Bezetting: wat levert meer personeel aannemen op? Of kunnen de medewerkers productiever worden? En ten slotte: kunnen de medewerker in dezelfde tijd meer produceren?
  • Kosten drukken: kunnen de ‘overige bedrijfskosten’ lager?

Die laatste is de knop waar grote bedrijven direct aan gaan draaien als er een crisis aankomt. Het is de knop die vaak naar verhouding niet zoveel oplevert, maar wel snel is in te zetten. Zelf vind ik het een wat flauwe knop; je legt jouw probleem direct bij de ander neer. Wel ben ik er voorstander van om periodiek eens door de kosten te lopen. Welke kosten zijn noodzakelijk en welke kosten zijn zinvol, maar niet per sé op de korte termijn noodzakelijk?

Is het zo eenvoudig?

Ja, eigenlijk wel. Wij rekenen direct uit wat de besparingen opleveren. Wat het oplevert als de medewerkers 1% meer productieve uren gaan maken bijvoorbeeld.

[icons size=\’fa-1x\’ custom_size=\’\’ icon=\’fa-arrow-right\’ type=\’normal\’ position=\’left\’ border=\’no\’ icon_color=\’#c12d27\’ target=\’_self\’]  “Met een paar antwoorden kunnen wij zeggen hoeveel winst jij kunt maken. Dat kost niets.”

Dan weet je waar je naartoe kunt werken en of je uit je bedrijf haalt wat er in zit.

Heb je een voorbeeld?

Wij hebben een ondernemer die eerst €25.000,- winst had, begeleid naar een winst van €188.000,-. In één jaar. De klant gaf aan dat zijn verkoopprijzen wat aan de lage kant waren. Na onderzoek bleek dat inderdaad zo te zijn. We hebben een inschatting gemaakt van de extra omzet die daardoor gerealiseerd kon worden. Vervolgens hebben we een gelaagdheid in zijn pakketten aangebracht: Economy, Standaard en Uitgebreid. Vrijwel alle klanten wensten de extra diensten en gingen naar ‘Uitgebreid’. De toegevoegde waarde van deze diensten waren zo hoog dat de winstgevendheid omhoog sprong.

Zit er nog meer in?

Nu gaan we aan de andere, indirecte, knoppen draaien. Hoe tevreden zijn de medewerkers? Wat is de Purpose van de onderneming; vinden de stakeholders dat het bedrijf voldoende maatschappelijk betrokken is? Wat denken de klanten van de organisatie; zijn er veranderingen nodig? En natuurlijk: zijn de processen op orde, wordt er goed met de middelen omgesprongen, hoe is het leiderschap, worden de medewerkers goed gefaciliteerd en is er een goede strategie. Dat laatste vinden velen wat wollig, maar het gaat er hierbij om of er goede keuzes zijn gemaakt, en belangrijker nog, of die keuzes consequent worden uitgevoerd. Blijf je ‘stuck in the middle’ of durf je echte keuzes te maken? Waar leg je de nadruk op: wil je Productleader zijn, je pijlen richten op Customer Intimacy of ga je voor Operational Excellence? (De discipline van Marktleiders, M. Treacy, Scriptum 1995)

Bron: 123management.nl/0/010_strategie/a120_strategie_06_hoe_ontwikkel, geraadpleegd op 11 november 2021. Zie ook mijn eerdere blog over strategie: tmcf.nl/een-betere-strategie-in-7-stappen.

Onderwerp per onderwerp

Wij geloven voor het MKB niet in grote en uitgebreide plannen, maar onderwerp per onderwerp. Pak steeds één onderdeel op en ga dat verbeteren. Zo nemen de veranderingen niet een te groot beslag van jou als eigenaar en de medewerkers en blijft het leuk. Liever een paar acties echt oppakken dan veel plannen die wegens tijdgebrek toch niet uitgevoerd worden.

Hoeveel winst zit er in jouw bedrijf?

Neem contact met ons op voor een inzicht gevend gesprek en laten we kijken hoe we kunnen helpen om meer winst te maken. Als je ons de gegevens aanlevert bepalen we gratis jouw winstpotentieel en kun je beslissen of wij samen voor €750,- per maand je doelen gaan bereiken.

Michel Matthijsse,
Financiële Ondernemers Coach, deeltijd docent Management en Organisatie op Nyenrode en Hogeschool Arnhem en Nijmegen.