MKB: Geld op de rekening zegt niets

Ik merk in de praktijk dat veel MKB-bedrijven financiële beslissingen nemen op basis van het saldo op de bankrekening. In een aantal gevallen gaat dat goed, maar vaak ook niet. Even een paar voorbeelden.

Verlies met een toenemende bankrekening

Ik word benaderd door een bedrijf dat een investering wil doen van €200.000,- en een banksaldo heeft van €500.000,-. Het normale saldo was altijd om en nabij de €300.000,-. Niks aan de hand zou je zeggen. Maar het onderbuikgevoel van de ondernemer was niet goed. Hij vroeg mijn hulp. En terecht. Uit een nadere analyse bleek het bedrijf verlies te maken door een substantieel lagere omzet. Hierdoor nam de debiteurenstand af en kwam er geld vrij. Een typisch geval van verlies met een toenemende bankrekening.

Technisch failliet

Een andere situatie. Een bedrijf ontving vorige week de jaarrekening over 2020. In december 2020 verwachtte het bedrijf een winst van €200.000,- over het hele jaar. Nu blijkt er een verlies van €500.000,- te zijn! En als dat door een éénmalige afschrijving op een debiteur o.i.d. blijkt te komen is dat wel verklaarbaar, maar dat was niet de situatie. De brutomarge bleek enige procenten lager dan men dacht. En de bankrekening had een saldo van €750.000,-. Het jaar ervoor was het banksaldo nog €250.000,-. Wat is hier aan de hand:

  • Uitgestelde belastingen in verband met corona (geen NOW, alleen uitstel), ter hoogte van €800.000,-.
  • Door het verlies een negatief eigen vermogen; een technisch failliet bedrijf.
  • Hoge bankstand van €750.000,- maar tegelijkertijd €1.000.000,- belasting te betalen.

Het bedrijf moet het geld aanhouden om de opgelopen belastingschuld te kunnen betalen. Verder moet er hard gewerkt worden om de marge te herstellen en het bedrijf weer gezond te maken.

Zorg zelf voor inzicht!

Twee voorbeelden van een hoog banksaldo, maar tegelijkertijd verlies. En dat verlies werd pas duidelijk negen maanden na afsluiting van de jaarrekening.

De schuld van de accountant? Had hij eerder gerapporteerd, dan had de ondernemers eerder zicht gehad? Enerzijds wel, maar anderzijds moet een ondernemer zelf weten hoe hij ervoor staat. Hij moet ten minste maandelijks een behoorlijk betrouwbare resultatenrekening kunnen maken.

Moeilijk? Nee, niet echt. Met behulp van een online boekhoudpakket en het bijhouden van de boekhouding (1 minuut per dag en een half uur per week) creëer je inzicht. En als er dan ook nog een plan ligt waaraan je de cijfers kan spiegelen, dan kun je bijsturen. Dan weet je aan welke knoppen je moet draaien! Met een maandelijkse resultatenrekening en een maandelijkse cashflow prognose weet je waar je staat. Met een goed resultatenplan weet je ook nog eens waar je heen wilt.

Als je dat lastig vindt en ook nog iemand zoekt met wie je kan sparren: dan ben ik je man. Dan sturen we samen op resultaat. Wil je weten wat er in je bedrijf zit dat je er nu niet uithaalt?

Michel Matthijsse,
Financieel Ondernemers Coach