Niet Flex is vreemd, maar een vaste baan!

Ik ben een fan van het FD, het Financieel Dagblad. Dat is voor de mensen die mij kennen, en zeker de studenten die ik lesgeef, geen nieuws. Maar als het over Flex gaat haal ik vaak andere zaken uit de rapporten dan het FD.

Flexwerk groeit

Woensdag 30 mei stond in het FD: ‘Groei flexwerk niet veroorzaakt door verplicht doorbetalen loon’. Een uitspraak gebaseerd op het recent verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Maar waarom groeit flexwerk dan wel? Ik heb het artikel aandachtig gelezen. Nergens wordt genoemd waardoor flex zo sterk is gegroeid en waarom het hier sterker groeit dan in de ons omringende landen. Zou het SCP het ook niet weten? Ik heb de bron maar weer eens geraadpleegd. Het rapport van het SCP, een wetenschappelijk verantwoord stuk. En wat blijkt? Ze weten het niet. Het is niet wetenschappelijk vastgesteld.

Mogelijke redenen
  • Het zijn volgens onderzoeken niet de werknemers die een flexibele baan wensen (al zie ik een kentering onder jongeren; zij willen zich vaak niet direct binden).
  • Dan zijn het dus de werkgevers die meer flex wensen, want de overheid wil graag meer vaste banen (‘vast minder vast, maar flexibel minder flexibel’).
  • Volgens het SCP kan de groei van flex niet liggen aan de ongunstige economie. De flexibele schil groeit al jaren. Als sinds 1995. In goede en slechte tijden.
  • Zijn het dan de te hoge kosten van langdurige ziekte voor de werkgevers? Dit is zeker een punt, maar ook dit verklaart de groei niet volgens het SCP, althans het is niet onderzocht.
  • Wat is er dan wel aan de hand? We weten het niet.
De oorzaak?

Het volgende is niet wetenschappelijk onderbouwd, maar wel gebaseerd op vele gesprekken met ondernemers. Ik denk dat het zoeken, vinden, in dienst nemen en ontslaan voor de meeste werkgevers te veel gedoe is. Ze focussen liever op hun core business (en helaas wordt het zoeken, vinden, in dienst nemen, opleiden, coachen, stimuleren en ook weer ontslaan vaak niet tot de core business gerekend). Daarbij komt dat een inleenkracht de eerste jaren ook niet méér kost, vaak zelfs minder, dan een vaste kracht.

Liever flex of vast?

Waarom zou je jezelf dan dat gedoe op de hals halen?
Bijvoorbeeld omdat je via flex bepaalde mensen niet kan binnenhalen. That makes sense. Maar in de andere gevallen? Flex inhuren! Zo denken ondernemers. En dat is niet vreemd. Er is voornamelijk een psychologische barrière om niet iedereen flexibel in te zetten.
We weten niet waarom Flex groeit? Ik snap niet waarom er nog zoveel vaste banen zijn. Omdat je anders geen hypotheek kan krijgen? Dat is reeds achterhaald. Een vaste baan is een fictie.

De oplossing

Laat bedrijven ervoor zorgen dat iedereen bij hun wil werken! Laat medewerkers hun stinkende best doen! Dan gaat het niet om vast of flexibel. Dan komt iedereen goed terecht! Dan is iedereen blij. Zorg dat uitbuiting van kwetsbare groepen geen kans krijgt, maar verder: weg met de vaste baan! Die biedt schijnzekerheid en daar wordt niemand beter van.

Michel Matthijsse, dealmaker Flexbedrijven

Het artikel van het SCP lezen? Klik hier.