Uitzendbureaus 2.0: dé oplossing voor leerkrachten?

Er is een tekort aan leerkrachten. Met name op de basisscholen, en zeker die scholen met veel leerlingen met een niet-westerse migratieachtergrond. Maar ook binnen het voortgezet onderwijs zijn er tekorten.

Een simpele oplossing?

Om de tekorten op te lossen zouden de salarissen omhoog moeten.

Dat is maar ten dele waar naar mijn idee. Salarissen zijn niet onbelangrijk, maar gelden slechts in beperkte mate als een satisfier. Het is meer een hygiëne factor. Dat betekent dat een te laag salaris nieuwe docenten afschrikt, maar dat boven een bepaald niveau een hoger salaris geen extra leerkrachten oplevert. Objectief gezien (ook in de benchmark) worden leraren niet sterk onderbetaald. Ondanks dat de leerkrachten best beter betaald zouden kunnen worden, is verhoging van de salarissen niet de oplossing.

De kern van het tekort

Het docentenwerk is een bijzondere baan. Een baan die niet zomaar door iets anders vervangen kan worden. Leraar worden is toch een soort roeping. Andere beroepen zijn heel anders, de combinatie van zelf in je eentje voor de klas staan, je eigen lessen indelen, de band met de steeds weer wisselende groepen. Als je leraar wilt worden laat je je niet door het salaris afschrikken.

Waar ligt het tekort dan wel aan? Naar mijn idee aan twee dingen:

  1. Docenten staan er vaak (letterlijk) alleen voor. Ze worden nauwelijks begeleid en ondersteund.
  2. Het onderwijs gaat ten onder aan de vele overleggen en administratieve verplichtingen voor docenten.
Een andere aanpak

Ik geloof in een andere aanpak. Ik ben daarbij geïnspireerd door een bekende van mij die bij een gemeente al jaren als gedetacheerde werkte. Hij vertelde mij dat hij en zijn collega gedetacheerden met name het werk verrichten en dat de vaste medewerkers vergaderen, overleggen en administreren.

Een nieuw model

Ik zie een model voor me waarbij de docenten weer doen wat ze leuk vinden: lesgeven. Anderen ontlasten hen zoveel mogelijk van overleggen en administreren. Er is een bedrijf (bijvoorbeeld een uitzendbureau 2.0) dat ervoor zorgt dat de docenten goed en state of the art begeleid worden. De marktwerking zorgt ervoor dat leuke scholen, met een goede sfeer, meer docenten aantrekken.

Het gevolg: meer leraren die het beroep leuk blijven vinden, leraren die beter toegerust zijn om hun vak uit te oefenen en scholen die zich meer richten op het bevorderen van een goede sfeer op school. Iedereen gelukkig. De docenten en leerlingen niet in de laatste plaats.

De rol van het uitzendbureau 2.0

Scholen zorgen voor goede lespakketten, methoden en ondersteunende materialen/mensen.
Het uitzendbureau levert de mensen en zorgt ervoor dat ze goed opgeleid blijven en gesteund worden bij problemen. En zo kunnen ze af en toe ook nog eens op een andere school ervaren hoe het daar werkt.

Ik ben ervan overtuigd dat bij een goede uitvoering het vak leuker wordt en meer docenten hun vak blijven uitoefenen. Weg met het tekort. Leve de enthousiaste, goed ondersteunde docent. Wat een kansen!
Ik weet niet of het dé oplossing is, maar het zal zeker bijdragen aan een goede oplossing!

Michel Matthijsse, organisatieadviseur en dealmaker in de Flexmarkt.