Uitzendbureaus zijn allemaal hetzelfde

Dat is natuurlijk niet zo, maar ze lijken wel erg op elkaar. Ik doe dan ook een oproep aan de eigenaren van uitzendbureaus om zich te onderscheiden van de rest.

Maar hoe doe je dat dan?

Treacy en Wiersema beschreven in 1995 drie strategieën om je te onderscheiden met waardeposities. In onderstaande figuur is dit weergegeven.

\"Schema

Ten eerste is er Operational Excellence. Centraal staat het werkproces zo efficiënt mogelijk en daarmee zo goedkoop mogelijk uitvoeren.

De tweede strategie is een zo goed mogelijke relatie met je klanten (degene die de uitzendkrachten inhuurt) opbouwen, je echt verdiepen in je klant; Customer Intimacy.

Tenslotte is er Product Leadership. In deze strategie kom je met onderscheidende producten. Niet alleen producten die je zelf onderscheidend vindt, maar producten die door de ogen van de klanten of uitzendkrachten onderscheidend zijn.

Als we ervan uitgaan dat een uitzendbureau grofweg is op te delen in een back office en een verkoopapparaat, dan geldt als beste strategie voor de back office het Operational Excellence. Zorg ervoor dat de processen zo strak mogelijk lopen. Goed geautomatiseerd. Zo min mogelijk handelingen. Op deze manier kan ook de back office een profit center zijn. Idealiter richt je de organisatie zo in, dat dit onderdeel zelfstandig geld kan verdienen. Feitelijk als een intern Payroll bedrijf. En als het niet lukt om dit succesvol in te richten, overweeg dan deze activiteiten over te dragen aan een extern Payroll bedrijf, ook facilitaire dienstverlener genoemd.

Voor de front office of de verkoop heb je vervolgens de keuze tussen Customer Intimacy en Product Leadership.

Ik ben van mening dat je in deze tijd op alle drie de terreinen ten minste een 7 moet scoren op een 10-puntsschaal. Maar op één gebied moet je streven naar een 9 of een 10. Alleen dan zorgen we ervoor dat ieder uitzendbureau een eigen gezicht heeft, een eigen strategie.

Welke strategie volgt jullie onderneming?

In een volgende blog zal ik de drie strategieën nader uitwerken met voorbeelden.

 

Michel Matthijsse is werkzaam als fusie- en overnamespecialist bij TeamMan.