Verkoop je bedrijf niet!

De vakantie doet altijd weer wat met ondernemers. De een wilde per se voor de vakantie nog een afspraak om te weten hoe de verkoop van zijn uitzendbureau moet worden aangepakt. Anderen hebben in de vakantie besloten het payroll bedrijf te gaan verkopen; ze worden gek van de regels.
Nog weer anderen hebben energie opgedaan om het anders te gaan doen binnen hun bedrijf. En daar is volgens een onderzoek door de Rabobank en de Universiteit Groningen alle reden voor.

Een zesje voor Nederlands management

‘Bedrijven laten geld liggen, blijkt uit internationaal onderzoek’, is een ondertitel in het FD (4 september 2018). In het artikel wordt geconcludeerd dat Nederland achterblijft. De kwaliteit van het management in de Verenigde Staten, Duitsland, Zweden, Japan en Canada is beter. Ik heb het bronartikel in de ESB (Economische Statistische Berichten) er op nageslagen. Het blijkt afhankelijk te zijn van vier dimensies:

1. Hoe lean(efficient) werkt het management?
2. Zijn er (korte termijn) doelen gesteld?
3. Worden de resultaten goed gemonitord?
4. De kwaliteit van het Personeelsmanagement.

Nederland scoort 3,04 op een 5-puntsschaal. Zeg maar een goed zesje.

Niet verkopen, maar wel kopen!

Het management kan beter. Dus als u een bedrijf koopt en rekening houdt met de hierboven genoemde dimensies, moet het mogelijk zijn het uitzendbureau (of enig ander bedrijf) beter te laten renderen.
Bedrijven in de Flex zijn vaak behoorlijk goedkoop. Er kunnen rendementen op het eigen vermogen worden gehaald van 30% (en veel meer)! Weinigen lijken het zich te realiseren, maar het aankopen van een flexbedrijf is de beste (economische) beslissing. By far!
Een echte groeispurt wordt gehaald door omzet te kopen. Niet door onder de prijs te gaan handelen, maar door daadwerkelijk een bedrijf met omzet te kopen.

Waarom kopen we zo weinig?

\’\’Ik snap niet dat er niet massaal gekocht wordt. Dat ik niet iedere dag benaderd wordt door een koper om geschikte bedrijven te zoeken.\’\’

Eén reden zou kunnen zijn dat overnames in financiele zin vaak niet slagen. In de literatuur worden percentages van wel 60% tot 70% genoemd van mislukkingen. En dan gaat het meestal niet om lijken in de kast of te mooi voorgestelde prognoses. Nee, het gaat dan om de ‘zachte’ kant. Bedrijfsculturen sluiten onvoldoende aan. Er wordt te weinig aandacht besteed aan de integratie.
Ik kom vrijwel nooit een bedrijf tegen die bij de koop daar al aandacht aan besteed. In een boekenonderzoek wordt overal naar gekeken, maar niet naar de fit van de cultuur. Voor mij onbegrijpelijk.

Plan de campagne: bedrijfscultuur

Mijn resolutie na de vakantie is dat ik daar wat aan ga doen! Ik ga de bedrijfscultuur op de kaart zetten. Ik ga bedrijven helpen ook naar het management te kijken bij een aankoop.
In volgende blogs ga ik in gesprek met managers en ondernemers over hun bedrijfscultuur. Waar laten zij geld liggen? Er staan mooie namen in mijn afsprakenlijst!

Michel Matthijsse,
Dealmaker Flexbedrijven