Waar niemand aan denkt bij de verkoop

Maar wat wel belangrijk is!

Wanneer je als bedrijf besluit om een professional in te huren, is er één aspect waar vrijwel niemand bij stilstaat. Men denkt aan de reputatie van de adviseur en het bureau, de branchekennis, of hij of zij gekwalificeerd/gecertificeerd is. Maar vrijwel niemand denkt aan de risico’s bij het inhuren van een adviseur.

Risico’s: een praktijkvoorbeeld

Onlangs heb ik met een klant een succesvolle transactie afgerond. De klant was, als verkopende partij, zelf al een tijdje in gesprek met een koper. Toch besloot hij op een bepaald moment extra kennis en vaardigheden in te huren. Gelukkig was het daarvoor nog niet te laat. De overeengekomen prijs was €5.000.000,-. Een mooi bedrag waar de verkoper blij mee was. So far, so good.

In de onderhandelingen met de buitenlandse koper was gesproken over de verkoop van de activa. Waar de klant geen rekening mee had gehouden was de claim van de fiscus. In dit voorbeeld ging dat over €900.000,-. Ik vroeg hem waarom hij de aandelen niet verkocht in plaats van de activa. Bij een aandelen transactie kon hij namelijk door middel van de deelnemingsvrijstelling de belastingheffing voorkomen. Deze andere structurering leverde hem €900.000,- op. De koper ging overigens, vreemd genoeg, akkoord om voor dezelfde prijs de aandelen in plaats van de activa te kopen.

Hoe is de adviseur verzekerd?

Stel dat ik deze route niet had geadviseerd? En dat de klant erachter was gekomen dat ik mijn werk niet goed had gedaan? Dan had hij een claim van €900.000,- bij mij in kunnen dienen. Bij mij had die claim kans van slagen gehad. Niet omdat ik €900.000,- op de bank heb staan, maar omdat ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heb. Dat is iets anders dan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waar deze situaties niet op zijn te claimen. Bij veel van mijn collega’s had de claim weinig opgeleverd. Ze zouden failleren en u zou met lege handen staan.

Bij de keuze van een adviseur wordt vrijwel nooit gedacht aan het vragen naar de verzekeringspolis van de beroepsaansprakelijkheid. Een kleine moeite om dit wel te doen. Het kan veel geld en narigheid besparen.

 

Michel Matthijsse is Register Adviseur Bedrijfsopvolging en gecertificeerd overnameadviseur.