Waarom €500.000 = €1.500.000 bij een verkoop

Bij een onderhandeling over de overname van een (flex)bedrijf is het belangrijk dat verkoper en koper dezelfde uitgangspunten hanteren. Wat is exact het onderwerp van (ver)koop en waar betaal je precies voor? Dit zijn cruciale vragen.

Een voorbeeld

Bij het ondersteunen van een koper heb ik onlangs een ondernemingswaarde bepaald op cash and debt free basis. In het kort houdt dat in dat de overtollige middelen vóór overdracht worden uitgekeerd en de rentedragende schulden worden afgelost.

Het ging om een klein uitzendbureau waarvan ik de waarde bepaald heb op €500.000,- per 31 december 2016. Dit is het laatste jaar waarvan een samenstellingsverklaring omtrent balans- en resultaatrekening is opgesteld.

De getallen

De balans zag er als volgt uit:

Activa
Inventaris 5.000
Debiteuren 495.000
Vordering op aandeelhouders 500.000
Liquide middelen 300.000
TOTAAL 1.300.000
Passiva
Eigen vermogen 1.000.000
Te betalen belastingen 300.000
 –
 –
 TOTAAL 1.300.000

De klant, dus de koper, had een bedrag van €1.500.000,- in gedachten. Ik waardeerde op €500.000,-. De verkoper vertrouwde me niet. Hoe kon ik immers zo’n belachelijk laag bedrag bieden. Gesprek gesloten. Ik werd bijna de tent uitgezet.

De misverstanden

Wat waren de verschillende standpunten?

  1. De klant ging ervan uit dat hij na de transactie de schuld van €500.000 zelf zou aflossen. Bij de cash and debt free zou dit echter eerst afgelost worden. Dus €500.000,- verschil.
  2. Bij cash and debt free keren we de €300.000,- liquide middelen (voor zover deze niet op een geblokkeerde G-rekening staan) voor de overdracht uit. De klant ging ervan uit dat de liquide middelen in het bedrijf bleven; een verschil van €300.000,-
  3. Het resultaat over 2017 bedraagt naar verwachting €200.000,-. Ik ging uit van de balans 2016, maar de klant van 2017, waardoor de resultaten in de werkmaatschappij bleven zitten. Dus ook hier weer een verschil van €200.000,-.
De cash and debt free balans

Ziehier de verklaring voor het verschil uitgewerkt in de balans. Het betreft dus de overnamebalans na cash and debt free per 31 december 2016:

Activa  
Inventaris 5.000
Debiteuren 495.000
Vordering op aandeelhouders
Liquide middelen
TOTAAL 500.000
Passiva  
Eigen vermogen 200.000
Te betalen belastingen 300.000
  –
 
 TOTAAL 500.000

Per 31 december 2017 zou het vermogen €200.000,- hoger zijn, door het gerealiseerde resultaat over dat jaar.

Er is geen sprake van goed of fout. Maar hoe je naar de zaken kijkt. Gelukkig kwam ik er door goed doorvragen achter welke waarde de verkoper bedoelde en kon ik hem bovenstaande berekening laten zien, waardoor we beiden toch over hetzelfde spraken. Ik werd niet de tent uitgezet en we konden ons verder concentreren op de overige condities.

Kortom

Let goed op waar je over praat, een vergissing is snel gemaakt. Met aanzienlijke gevolgen.

Huur altijd een specialist in. Een goede specialist kost geld, maar levert dubbel en dwars op. Bij een verkoop vraag ik de koper ook een specialist in te huren. Dat werkt sneller en verkleint de kans op nare verschillen aanzienlijk.

 

Michel Matthijsse is Register Adviseur Bedrijfsopvolging en gecertificeerd overnameadviseur.