Waarom kantoortuinen wel werken

Volgens een onderzoek uitgevoerd door KRO-NCRV onder aangesloten bedrijfsartsen van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) ‘werkt’ een kantoortuin niet. Het levert 80% meer ziekteverzuim op en 60% van de ondervraagde bedrijfsartsen vindt dan ook dat de kantoortuinen moeten worden afgeschaft.

Maar kantoortuinen werken wel!

Maar niet voor iedereen! Als parttime docent Strategie, Leiderschap & Organisatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en coach van accountants, heb ik hier een mening over. Maar ook gewoon vanuit mijn interesse in bedrijfskunde en psychologie.

Waarom kiezen werkgevers überhaupt voor een kantoortuin? Dat ligt vaak aan de kostenbesparing. Bij een kantoortuin met flexibele plekken zijn er minder vierkante meters nodig dan wanneer iedereen een eigen vaste zitplaats heeft.

50-50

Een kantoortuin werkt voor ongeveer de helft van de medewerkers wel en voor de andere helft niet. Het zit namelijk zo: ongeveer 50% van de mensen heeft overwegend introverte kenmerken en de andere helft heeft overwegend extraverte kenmerken.

  • Kijkend vanuit de MBTI (Meyer Briggs Type Indicator, zie ook mijn eerdere blog) stellen we dat mensen met overwegend extraverte kenmerken hun energie halen uit interactie met andere mensen. Deze mensen praten-denken-praten en ontwikkelen zo hun gedachten. Die functioneren dus beter als ze met anderen in contact staan. Dat moet niet de hele tijd natuurlijk, maar wel regelmatig. Voor hen werkt een kantoortuin, maar er zijn voor hen ook plekken nodig waar ze rustig kunnen werken, want ook een extravert heeft momenten van rust en concentratie nodig. Maar mensen met een extraverte voorkeur houden overwegend van mondelinge communicatie en dat is makkelijker in een kantoortuin.
  • Grofweg de andere helft van de mensen heeft kenmerken van een introvert Deze mensen halen de energie uit hun binnenwereld: denken-praten-denken. Die hebben minder mensen om zich heen nodig, zij hebben minder behoefte aan prikkels. Maar ook zij vinden het prettig regelmatig met anderen in interactie te staan. Praten graag met anderen, zeker als ze die kennen en vertrouwen. In relatie tot vreemden geven ze de voorkeur aan schriftelijke communicatie, dan kunnen ze hun mening goed op een rij zetten.

Natuurlijk is er een correlatie tussen beroepsgroepen en de in- of extraverte voorkeur. Accountmanagers of intercedenten zijn vaker extravert. Mensen op de binnendienst en administratie vaker introvert.

De oplossing?

Kijk naar het soort werkzaamheden dat door de medewerkers in de kantoortuin moet worden uitgevoerd. Kijk naar de voorkeuren van de betreffende medewerkers. Richt een kantoor in met stilteplekken én een open ruimte. De verdeling zal af moeten hangen van de voorkeuren van de medewerkers.

Dan werkt een kantoortuin wel.

De besparing in m2 zal wel iets minder zijn dan bij alleen maar kantoortuin, maar dat zal gecompenseerd worden door meer werknemerstevredenheid en minder ziekteverzuim.

Michel Matthijsse, docent post HBO accountancy