Privacybeleid

Privacybeleid TMCF.

Algemeen

TeamMan B.V.
Oranjesingel 2, 6511 NS Nijmegen Tel.: 0646112469
E-mail: info@TMCF.nl
Website: www.TMCF.nl
KvK nummer: 73535516 0000

De website “TMCF.nl” en de daarop vermelde diensten worden u ter beschikking gesteld door TeamMan B.V. (hierna: “TMCF” en “Wij”). TMCF is een handelsnaam van TeamMan B.V..

Indien TMCF persoonsgegevens verwerkt van bijvoorbeeld opdrachtgevers, relaties en geïnteresseerde partijen, gaat zij zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. TMCF zorgt ervoor dat deze persoonsgegevens voortdurend vertrouwelijk worden behandeld en passend worden beveiligd. TMCF houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens in alle gevallen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt, welke rechten u kunt uitoefenen en wat u kan doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

TMCF verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van haar dienstverlening aan u; voor het voeren van een klantadministratie; voor het kunnen toezenden van een nieuwsbrief en voor eigen statistische en direct marketing doeleinden.

Doorgifte

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging

TMCF neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo versturen wij gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het groene hangslotje in de adresbalk. Ook zijn de apparaten waar wij gebruik van maken uitgerust met actuele beveiligingssoftware en de laatste updates. Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen op beveiligde servers.

Derden

TMCF verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, waaronder potentiële kopers en verkopers als dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening aan u, en om in voorkomend geval te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of een rechterlijke uitspraak.

Bewaartermijn

Vanaf het moment waarop onze overeenkomst met u c.q. onze dienstverlening aan u, is geëindigd, bewaren wij uw persoonsgegevens nog maximaal 7 jaar, behoudens wettelijke en/of rechterlijke verplichtingen.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U kan uw persoonsgegevens altijd opvragen via info@TMCF.nl. Wij nemen dan contact met u op en geven u inzage in de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken.

Wilt u dat wij uw persoonsgegevens corrigeren/rectificeren, uit ons bestand verwijderen, of wilt u gebruik maken van uw recht op gegevensoverdraagbaarheid? Stuur dan een e-mail naar info@TMCF.nl. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Wij zullen dan conform de AVG voldoen aan uw verzoek.

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, in een gangbaar en gestructureerd computerbestand naar u, of een andere door uw genoemde organisatie, te sturen.

Behalve genoemde rechten heeft u ook recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om een gegeven toestemming in te trekken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan). In het bijzonder wijzen wij erop dat u recht hebt om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Ook indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken kunt u een e-mail sturen naar info@TMCF.nl, of ons dit schriftelijk laten weten via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Wij zullen dan conform de AVG voldoen aan uw verzoek.

Los van de hiervoor genoemde rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacybeleid andere websites

Op onze website (www.TMCF.nl) zijn mogelijk links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere websites. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

TMCF maakt gebruik van cookies

Wij maken op onze website (www.TMCF.nl) gebruik van technische en functionele cookies, alsook van analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat een website via de browser opslaat op uw computer, tablet of smartphone. In een cookie zit informatie opgeslagen. We onthouden via een cookie wat u eerder gedaan hebt op onze website, zodat u dat bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft te doen. Wij gebruiken cookies om de website beter te laten functioneren, om het gebruik van de website makkelijker te maken en om

te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Onze website (www.TMCF.nl) maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer, tablet of smartphone worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Datalek

Indien u denkt een zwakke plek in een van onze (digitale) systemen te hebben gevonden waardoor u vertrouwelijke gegevens, waaronder persoonsgegevens, kan zien of benaderen, willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze informatie met ons te delen.

Wijzigingen

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op onze website.

Heeft u nog vragen over ons privacybeleid? Stuur dan een e-mail naar info@TMCF.nl. Wij zijn u graag van dienst.

Versie juni 2023