Uitzendbureau kopen?

It’s far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. - Warren Buffet

U kunt uw bedrijf zelfstandig laten groeien. Maar u kunt ook bedrijven overnemen. De ervaring leert dat kleinere bedrijven voor een lagere prijs/multiple worden gekocht dan grotere. Laag inkopen en straks duurder verkopen. Buy and build. Dat is lucratief.

 

Zoeken

Maar hoe vindt u die bedrijven? Afwachten? Dat kan, maar dan laat je de groei aan het toeval over. Doet u dat ook met andere belangrijke zaken? Die aanpak levert over het algemeen te laat resultaat op.

Wij kunnen voor u gaan zoeken: bij onze relaties, bij onze collegae, door actief bedrijven te benaderen, maar ook door het zoekprofiel op speciale sites op internet te zetten. Daarmee zet u uw toekomst naar uw hand. Al vanaf €1.500,- vinden we bedrijven voor u.

 

Ons aanbod

Wat is een aankoop waard? Wij vergelijken de waarde van het specifieke bedrijf dit met tientallen andere deals en waarderingen in de Flex- en HRM-markt. Een andere manier is ons netwerk inschakelen. Ik ga gericht op zoek en actief voor u aan de slag. Het heft in eigen handen, in plaats van afwachten.

 

Harde en softe skills

Bij het kopen van een bedrijf zijn onze ‘hard skills’ noodzakelijk (aankoopprijs bepalen, prognoses beoordelen, waardebepaling (DCF), opstellen letter of intent (LOI)). Het verschil maken we met onze ‘soft skills’ (onderhandelen, strategie van aankoop bepalen, gevoeligheden van de verkoper). Een net iets andere, creatieve, benadering scheelt veel. Tienduizenden euro’s.

Als je de branchekennis hebt, kun je er mee spelen.

 

Ons stappenplan
 1. Voorbereidingsfase (Wat wilt u bereiken en wat is daarvoor de beste strategie? Gaan we voor een aandelen- of activa/passivatransactie?)
 2. Acquisitiefase (Zoeken en Vorm van de transactie)
 3. Waardering (Wat is de waarde van het aan te kopen bedrijf en past het bij uw doelen?)
 4. Onderhandelingsfase (Waarde is één, Prijs is twee en Binnenhalen is drie!)
 5. Afrondingsfase (Hoe zien de overnamedocumenten eruit, waar moet u op letten? Waar gaan we naar kijken bij het boekenonderzoek?)

Hoe gaat u de verkoop aanpakken? Kiest u voor een algemeen bureau of voor een bureau dat uw taal spreekt? Neem contact met ons op en wij vertellen graag hoe wij het aanpakken.

Quotes

Tips!

Tips voor het realiseren van de maximale waardevermeerdering bij aankoop:

 1. Wat is de strategie van het aan te kopen bedrijf? Hoe past dat bij de huidige strategie? Hoe maken we de onderneming onafhankelijk van de oude eigenaar.
 2. Wat is de rol van de ondernemer? Hoe transformeren we hem van verkoper naar ambassadeur?
 3. Wat is de cultuur bij het aan te kopen bedrijf?
 4. Wat is de kwaliteit van de medewerkers?
 5. Waar liggen bij dit bedrijf de specifieke risico’s en hoe zijn ze daar mee omgegaan?

Aandachtspunten

U kunt zelf een heel aantal zaken binnen uw bedrijf alvast onder de loep nemen, in aanloop naar een aankoop:

 1. Is er sprake van een holding met verschillende werkmaatschappijen?
 2. Als er sprake is van een activa/passiva transactie, wat kopen we dan? (let ook op patenten, domeinnamen ed.)?
 3. Zitten het onroerend goed en de pensioenverplichtingen op de juiste plaats in de structuur?
 4. Waar is een meerwaarde te behalen?
 5. Zijn er contracten met een ‘change of ownership’ clausule?
 6. Zijn er te dure auto’s van de zaak?
 7. Wordt het pand optimaal benut of is een deel (onder) te verhuren?
 8. Is het debiteurenbestand opgeschoond of zit er nog allemaal oninbare ‘rommel’ in?
 9. Is de kasstroom te vergroten door snellere inning van openstaande posten en door de betalingstermijn van crediteuren te normaliseren?
 10. Is er sprake van ‘overtollige’ liquide middelen? Zijn er andere non-operationele activa?
 11. Zijn de voorzieningen in overeenstemming met de mogelijke toekomstige verplichtingen (garanties, onderhoud, pensioenen)?
 12. Zijn alle kosten echt nodig om de winst te maken en zijn zij marktconform? Denk daarbij ook aan de huur van het ‘eigen’ pand, reclame, representatie, sponsoring, werkzaamheden voor eigen gebruik en ook de kosten van interne financiering.
 13. Hoe zijn de afspraken met afnemers, leveranciers en personeel vastgelegd?
 14. Zijn kennis, kunde, contacten en netwerk aan één (of verdeeld over meerdere) medewerkers binnen het bedrijf overgedragen?
 15. Worden er (te) veel representatiekosten bij de vennootschap in rekening gebracht?
 16. Worden reiskosten van medewerkers op een andere manier vergoed?
 17. Zijn de pensioenlasten voor medewerkers en DGA representatief?
 18. Zijn de salarissen marktconform?

Tarieven

Ik werk met een combinatie van vaste tarieven, uurtarieven en een Transactie Vergoeding (Succes Fee).

Voor het maken van een waardebepaling hanteer ik een vast tarief, voor het zoeken en vinden een (lager) uurtarief. Voor het onderhandelen en afronden een (hoger) uurtarief. En ten slotte bij de afronding een Transactie vergoeding.

Als u gelooft in uw bedrijf en in onze toegevoegde waarde, dan is het betalen voor onze activiteiten een logisch gevolg. Onze intrinsieke drive is:

”Een adviseur mag geen geld kosten, Hij moet geld opleveren!”

No cure, no pay?

Gedeeltelijk. De beroepsorganisatie BOBB is geen voorstander van alleen succes fee en dat is niet voor niets!

Wij geloven meer in ‘no pay, no cure’ dan andersom. Bij ‘no cure, no pay’ wordt alleen naar laaghangend fruit gezocht. Het is de vraag of u daar het beste mee af bent. Het kost niets, maar levert ook niet veel op. Hooguit een vertraging van het proces.

Foto van mensen in vergadering - TMCF begeleidt bij aankoop en verkoop van uitzendbureaus.

Neem direct contact op