Uitzendbureau Verkopen?

Gestrikt voor de deal.

Toe aan een nieuwe uitdaging, zat van de regels, of met pensioen? Het verkopen van uw bedrijf is een goede optie; een slimme zet om eerdere inspanningen te verzilveren.

 

Onze aanpak

Hoewel ieder verkooptraject zijn eigen specifieke kenmerken heeft, geen bedrijf is immers hetzelfde, kunnen in het algemeen vier fasen worden onderscheiden:

 1. Voorbereidingsfase
 2. Acquisitiefase
 3. Onderhandelingsfase
 4. Afrondingsfase

De reden van zo strak mogelijk structureren, is het maximaliseren van de slagingskans. Daarbij wilt u enerzijds een maximale opbrengst realiseren tegen de beste voorwaarden en anderzijds de altijd aanwezige risico’s tijdens en na de transactie beperken.

Ondanks dat wij het proces aansturen, zullen alle stappen zij aan zij met u worden uitgevoerd. Commitment en betrokkenheid van u als verkoper is een belangrijke succesfactor voor de verkoop. Samen snel schakelen waar nodig. Dit geldt vooral voor de beslismomenten gedurende het traject. Onder de regie van Michel Matthijsse. Hij is uw aanspreekpunt. U neemt de beslissingen, hij adviseert.

 

Een slimme zet

Wij hebben directe lijnen met ruim 500 Flex- en HRM-ondernemers. Wilt u een idee krijgen hoe zo’n verkoop- en koopproces in zijn werk gaat? We komen graag langs en nemen één van de onderstaande boeken mee als naslagwerk. Ook kunt u zich op abonneren op ons twee-wekelijkse blog met tips over de bedrijfsvoering in het algemeen.

Hoe gaat u de verkoop aanpakken? Kiest u voor een algemeen bureau of voor een bureau dat uw taal spreekt? Neem contact met ons op en wij vertellen graag hoe wij het aanpakken.

Quotes

Tips!

Tips voor het realiseren van de maximale waarde van de onderneming bij verkoop:

 1. Zorg dat de onderneming niet afhankelijk is van de eigenaar.
 2. Zorg dat de onderneming, de administratie en de cijfers altijd up-to-date zijn.
 3. Definieer tijdig een exit strategie en identificeer alvast de beoogde kandidaat-kopers.
 4. Laat de financierbaarheid van de beoogde verkooptransactie alvast doorrekenen voordat u de onderhandelingen met de beoogd koper ingaat.
 5. Zie een koper als uw belangrijkste klant aller tijden. Serieuzer kunt u het verkoopproces niet nemen.
 6. Houd alle interne en externe (markt-)omstandigheden goed in het oog, zodat uw timing optimaal kan zijn.
 7. Identificeer de waardebepalende factoren (value drivers) voor uw onderneming en stuur op deze variabelen bij iedere belangrijke beslissing. Zie het als een leidraad voor beleid.

Aandachtspunten

U kunt zelf een heel aantal zaken binnen uw bedrijf alvast onder de loep nemen, in aanloop naar een verkoop:

 1. Is er sprake van een holding met verschillende werkmaatschappijen?
 2. Zit het immaterieel eigendom (patenten, domeinnamen ed.) op de juiste plaats?
 3. Zitten het onroerend goed en de pensioenverplichtingen op de juiste plaats in de structuur?
 4. Zijn de verschillende bedrijfsactiviteiten goed verdeeld over meerdere bv’s?
 5. Zijn er te dure auto’s van de zaak?
 6. Staan er auto’s van niet in het bedrijf werkende partners op de resultatenrekening?
 7. Wordt het pand optimaal benut of is een deel (onder) te verhuren of zelfs te verkopen?
 8. Is het debiteurenbestand opgeschoond of zit er nog allemaal oninbare ‘rommel’ in?
 9. Is de kasstroom te vergroten door snellere inning van openstaande posten en door de betalingstermijn van crediteuren te normaliseren?
 10. Is er sprake van ‘overtollige’ liquide middelen? Zijn er andere non-operationele activa?
 11. Zijn de voorzieningen in overeenstemming met de mogelijke toekomstige verplichtingen (garanties, onderhoud, pensioenen)?
 12. Zijn alle kosten echt nodig om de winst te maken en zijn zij marktconform? Denk daarbij ook aan de huur van het ‘eigen’ pand, reclame, representatie, sponsoring, werkzaamheden voor eigen gebruik en ook de kosten van interne financiering.
 13. Zijn de afspraken met afnemers, leveranciers en personeel goed vastgelegd?
 14. Zijn kennis, kunde, contacten en netwerk aan één (of verdeeld over meerdere) medewerkers binnen het bedrijf overgedragen?
 15. Worden er (te) veel representatiekosten bij de vennootschap in rekening gebracht?
 16. Worden reiskosten van medewerkers op een andere manier vergoed?
 17. Is er een niet in het bedrijf werkende echtgenote met een salaris vanuit het bedrijf?
 18. Zijn er klussen thuis op kosten van de zaak gedeclareerd?
 19. Zijn de pensioenlasten voor medewerkers en DGA representatief?
 20. Zijn de salarissen marktconform?
 21. Is er een vordering van de zaak op privé?

Tarieven

Ik werk met een combinatie van vaste tarieven (waardebepaling/valuation, teaser, Verkoop Memorandum), en voor het zoeken en onderhandelen met een uurtarief inclusief een Transactie Vergoeding (Succes Fee).

Als u gelooft in uw bedrijf en in onze toegevoegde waarde, dan is het betalen voor onze activiteiten een logisch gevolg. Onze intrinsieke drive is:

”Een adviseur mag geen geld kosten, Hij moet geld opleveren!”

No cure, no pay?

Gedeeltelijk. De beroepsorganisatie BOBB is geen voorstander van alleen succes fee, en dat is niet voor niets!

Wij geloven meer in ‘no pay, no cure’ dan andersom. Bij ‘no cure, no pay’ wordt alleen naar laaghangend fruit gezocht. Ik heb het direct door als een adviseur tegenover me zit die alleen op basis van no cure, no pay werkt. Daar kan ik voor mijn klant geld verdienen. Deze adviseurs zijn uit op een snelle deal, met een hoog verkoopbedrag, gekoppeld aan een ruime spreiding van de betaling. Hij ontvangt zijn geld, maar u blijft met de problemen achter.

Klik op het boek om het aan te vragen:

Afbeelding van twee boeken 'Bedrijf (ver)kopen'
Afbeelding van boek 'Vraagprijs of prijsvraag'
Foto van een man in pak die iemand de hand schudt -TMCF begeleidt bij aankoop en verkoop van uitzendbureaus.

Neem direct contact op