De eerste stap bij een bedrijfsverkoop: Waarom een waardering cruciaal is

Waarom een bedrijfswaardering?

Iedereen die een bedrijf runt, weet dat de waarde van dat bedrijf niet zomaar in cijfers uit te drukken is. Toch is een waardering een cruciaal startpunt bij de verkoop van uw bedrijf. Maar ook bij andere gelegenheden zoals bedrijfsopvolging, aandeelhoudersgeschillen, echtscheidingen, of simpelweg om te weten waar waarde toe is te voegen is het weten van de waarde van uw bedrijf belangrijk.

Cijfers en meer 

Een waardering is meer dan alleen maar een rekensom. Naast financiële data zijn zaken als marktpositie, klantrelaties en de (on-)afhankelijk van u als ondernemer minstens zo belangrijk. De gegevens die online te vinden zijn, zoals de multiple (vermenigvuldigingsfactor) van de EBIT of EBITDA, zijn handig als eerste indicatie, maar ze schieten vaak te kort. Ze bieden geen volledig beeld en houden geen rekening met de specifieke situatie van uw bedrijf. Maar toch wilt u de opbrengst van uw bedrijf is bij verkoop.

Er wordt natuurlijk ook vaak gesproken over berekeningen van de bedrijfswaarde met de Discounted Cash Flow (DCF) methode. Bij een DCF methode maak je de geprognotiseerde cash flows van (bijvoorbeeld) drie jaar contant tegen een disconterings- (rente-) voet. Een goede methode waar je wel onderbouwde prognoses van de komende drie jaar nodig hebt. En juist daar zit bij het MKB vaak de crux; die prognoses zijn er niet.

Ik word steeds meer voorstander van een multiple berekening. Maar dan wel een multiple die berekend wordt en dus rekening houdt met uw specifieke bedrijf.

Een samenspel

Bij het waarderen en verkopen van uw bedrijf is samenwerking tussen u en een adviseur cruciaal. U kent uw bedrijf en de markt, de adviseur kent de fijne kneepjes van waardering en financiële analyses. Het is daarom belangrijk om een adviseur te kiezen die uw bedrijf begrijpt en wiens aanpak aansluit bij uw behoeften.

Prijs en Waarde

Adviseurs kunnen een waarde berekenen, maar de uiteindelijke verkoopprijs komt tot stand in een onderhandeling. Houd hierbij ook rekening met het verschil tussen de ondernemingswaarde en de aandelenwaarde, die soms fors kan zijn. In een andere blog ga ik hier nader op in.

Enkele tips

Wat kan je doen om de waarde van uw bedrijf op korte termijn te verhogen?

  1. Management Fee: Houd deze realistisch, in lijn met wat een externe directeur zou verdienen. Te hoge kosten kunnen nadelig zijn bij de waardering.
  2. Privékosten: Betaal deze niet via de werkmaatschappij maar neem ze op in de Holding. Wel opnemen in de werkmaatschappij kan u 4 tot 5 keer het bedrag kosten.
  3. Relatiebeding voor medewerkers: Dit kan de waarde van uw bedrijf aanzienlijk beïnvloeden. Kopers willen niet dat goede mensen kunnen verstrekken met bedrijfsinformatie (en u wil dit ook niet).

Laten we beginnen

De investering voor een professionele bedrijfswaardering is relatief klein (meestal tussen de 3,5 en 5 duizend euro) maar de inzichten die u ervoor terugkrijgt zijn enorm waardevol. Het geeft u een solide basis om te besluiten of u de volgende stap wilt zetten in het verkoopproces.

Dus, bent u klaar om de waarde van uw bedrijf te ontdekken en een stap te zetten richting een mogelijke verkoop? Laten we dan nader kennismaken!

Voor meer vragen of een persoonlijk gesprek, neem gerust contact op.