Hoe ga je om met personeel bij overname van een bedrijf?

Vaak wordt mij de vraag gesteld wat het effect is voor het personeel bij overname van een bedrijf. Het kortste antwoord is dan het personeel zit ‘vast’ aan de onderneming, dus bij verkoop van de onderneming gaan de medewerkers mee. Ook als alleen de activa verkocht worden? Ja dan ook. In de praktijk zie ik zelfs dat bedrijven gekocht worden om het personeel. Het gaat dan niet om de bedrijfsvoering en die winstgevendheid, maar louter om mensen aan je te binden. In deze blog geef ik meer achtergrond over het reilen en zeilen rondom het personeel bij overname van een onderneming.

Wat gebeurt er met de arbeidsvoorwaarden?

Personeel gaat dus automatisch mee, maar wat gebeurt er met de arbeidsvoorwaarden? Er veranderd niets voor personeel bij overname. Dat is het uitgangspunt. De contracten blijven ongewijzigd en alle arbeidsvoorwaarden blijven in tact, inclusief pensioenen en CAO bepalingen. Dat betekent dus vaak dat er andere voorwaarden gelden voor het reeds bestaande personeel dan voor de nieuwe medewerkers. Dat vinden veel bedrijven niet prettig. 

Het gevolg is dat iedereen er op vooruit gaat, omdat niemand er op achteruit mag gaan (een haast cruijfiaanse logica). 

Met wederzijds goedvinden kan natuurlijk alles aangepast worden, maar dan moet je wel met de medewerkers hierover in gesprek. En medewerkers moeten met redelijke voorstellen van de werkgever akkoord gaan. De oude werkgever blijft overigens nog een jaar mede-verantwoordelijk voor naleving van de oude voorwaarden.… 

En de reistijden?

Vaak is de kopende partij in een andere plaats gevestigd dan het verkopende bedrijf. De reistijden zijn dus een wat lastiger punt. Zeker als je een aantal werkzaamheden wil gaan centreren op één plek. Medewerkers kunnen worden ‘gedwongen’ om vanuit de nieuwe locatie te gaan werken, tenminste als dat redelijk is. Een uur reistijd (enkele reis) wordt vaak nog wel als redelijk gezien. Er zijn zelfs rechterlijke uitspraken waar een dagelijkse reistijd van 3 uur nog als redelijk wordt ervaren. Maar als je de medewerkers wil behouden zal je ze soms verder tegemoet moeten komen door hogere reiskostenvergoeding, een verhuisregeling of (gedeeltelijk) reizen ‘in de baas zijn tijd’. En natuurlijk kan een medewerker niet letterlijk gedwongen worden, hij kan immers altijd opzeggen en ergens anders gaan werken. Medewerkers moeten dus behoorlijke reistijden accepteren, maar ga hierover wel in gesprek met hen. Medewerkers hebben in deze arbeidsmarkt vaak ook de mogelijkheid elders te gaan werken.

Is het verstandig je personeel bij overname voorafgaand te informeren? 

Ja en nee. Het is niet verplicht. Het ligt aan je band met de medewerkers. Vaak willen kopers dat sleutelpersonen nog enige tijd verbonden blijven aan het bedrijf. Die medewerkers zal je dan in ieder geval vooraf moeten informeren, maar vaak wel in een zo laat mogelijk stadium. Als de deal niet door mocht gaan heb je wel veel onrust gezaaid. Soms willen kopers voorafgaand aan het sluiten van de deal eerst met deze sleutelpersonen praten, maar let op dat u dit in een zo laat mogelijk stadium toestaat, er is daarna namelijk niet eenvoudig meer een weg terug.

Verkoopklaar maken.

Een onderdeel van verkoopklaar maken is er voor zorgen dat de afhankelijkheid van de DGA geringer wordt. Meestal door een Management Team in te stellen en door procedures en processen goed te documenteren. Verder is het verstandig om goed in kaart te brengen welke regelingen de medewerkers hebben en wat de reactie van individuele medewerkers zal zijn op een verkoop.

Je hoeft je dus in eerste instantie niet zo’n zorgen te maken om de medewerkers wanneer je van plan bent het bedrijf te verkopen. Die zijn wettelijk goed beschermd. Het zal eerder lastig zijn voor de koper om de medewerkers te blijven binden en boeien, zeker in deze tijd waarin het zo lastig is om aan goede medewerkers te komen.

Michel Matthijsse,

Bedrijvenverkoper, Wijsneus, MeerWaarde creator, deeltijd docent Leiderschap en Organisatie Nyenrode en HAN.

 

#MKB #bedrijfsstrategie #bedrijfsverkoop