Wat is goodwill en badwill bij bedrijfsverkoop?

Goodwill en badwill klinken als termen uit een slecht financieel sprookje, maar in de wereld van accountancy zijn het begrippen die een bepaald fenomeen goed aangeven. Wat betekenen deze begrippen in relatie bedrijfsverkoop? In deze blog help ik u op weg en geef ik twee praktijkvoorbeelden.

Wat is goodwill?

Kort gezegd, goodwill is het verschil tussen de balanswaarde van een bedrijf en de boekwaarde. Dus alles wat de bedrijfswaarde hoger is dan het eigen vermogen.

Als de ondernemingswaarde hoger is dan het eigen vermogen spreken we van goodwill.

Waarom goodwill?

Je betaalt goodwill voor de bedrijfswaarde van een bedrijf. Het gaat dan niet alleen om de huidige waarde, maar ook om wat men van de onderneming verwacht qua groei en winst. Puur financieel gezien is een bedrijf een geldmachine, een machine die meer geld genereert dan het kost. Een Machine die meer waard is dan het eigen vermogen.

Wat is badwill?

Badwill is het tegenovergestelde: je betaalt minder dan de boekwaarde. Dit komt voor bij bedrijven die het moeilijk hebben of waar bijvoorbeeld een reorganisatie boven het hoofd hangt.  Feitelijk spreek je ook van badwill als er minder waarde wordt toegevoegd dan de kosten van het vermogen bedragen. Dan lijkt het of er winst wordt gemaakt, maar de resultaten van het bedrijf liggen lager dan de (totale!) kosten van het vermogen. Ik zal daar in een andere blog specifiek op terugkomen.

Voorbeeld: industriële bakkerij de vrolijke taart

Stel, je kijkt naar Bakkerij De Vrolijke Taart met een ondernemingswaarde van €5 miljoen en een eigen vermogen van €2 miljoen. De goodwill is dan:

€5 miljoen – €2 miljoen = €3 miljoen

Hier betaal je €3 miljoen aan goodwill voor de verwachte toekomstige winsten van de bakkerij.

Ander voorbeeld; detailhandel brandhout

Hierbij is het bedrijf minder waard dan het eigen vermogen. Ik sprak een ondernemer die merkt dat kachels en openhaarden niet in de goede hoek zitten. Dat er door hem geen winstgevende nering mee is te drijven. Hier is dus sprake van badwill; verkoop van het bedrijf leidt tot kapitaalvernietiging.

Hoe bereken je het?

De berekening van goodwill en badwill hierboven is een simpel optel- en aftreksommetje. Maar de praktijk is wat weerbarstiger. Eigenlijk moeten aspecten als toekomstige cashflows en de concurrentiepositie worden ook meegenomen. Een bedrijfswaardeerder kan de waarde van een onderneming in kaart brengen.

Conclusie

Goodwill en badwill zijn meer dan financiële termen; het zijn indicatoren van de gezondheid en toekomstperspectieven van een onderneming. Het geeft aan wat een koper over heeft voor de toekomstige resultaten. Door goed voorbereid te zijn en het juiste advies in te winnen, zorg je voor een overname die voor beide partijen voordelig is.