Overname adviseur: Zo kies je de juiste!

Het kiezen van een overname adviseur in het MKB is een complexe maar cruciale stap. In dit artikel belicht de noodzaak van een adviseur die zowel de taal van het MKB als die van investeerders en Corporates spreekt. Verder benadruk ik het belang van snelheid, dat kan alleen bij een niet te volle agenda van de overname adviseur.

Ik heb al eens eerder wat geschreven over het kiezen van een adviseur om uw bedrijfsverkoop te begeleiden (zie deze blog). Maar ik vond het tijd daar weer eens tijd daar opnieuw over te schrijven met een wat andere invalshoek en wat wetenschappelijke verwijzingen, als docent aan Nyenrode ben ik dat (zo af en toe) natuurlijk wel aan mijn stand verplicht…

Inleiding

Bij een bedrijfsoverdracht in het MKB is de keuze voor een overname adviseur van groot belang omdat je best een tijdje samen optrekt. Maar hoe vindt u de juiste persoon die zowel de taal van het MKB als die van investeerders en Corporates spreekt, en die ook nog eens snel en creatief is? In dit artikel ga ik hier dieper op  in.

Realiteit in het MKB: budgetbeperkingen

In het MKB zijn de financiële middelen vaak beperkt, wat een extra uitdaging vormt bij een bedrijfsoverdracht. Bij overnames in de corporate wereld zijn vaak grote teams van 10 personen of meer betrokken. Dat is voor het MKB niet te doen; dat kost te veel. Vaak moet je het in het MKB met één of twee personen doen. En dan moet je wel de goede keuze maken. Want de betrokkenen moeten diverse rollen combineren.

Deze rollen zijn:

 1. Dealmaker: De adviseur is de brug tussen de verkoper en de koper. Hij of zij onderhandelt de voorwaarden, prijs en andere belangrijke aspecten van de deal.
 2. Analist: De adviseur analyseert de financiële gezondheid van het bedrijf, markttrends en andere relevante data om een realistische waardering van het bedrijf te geven.
 3. Psycholoog: De adviseur moet in staat zijn om de emoties en motivaties van zowel de koper als de verkoper te begrijpen. Dit helpt bij het smeden van een deal die voor beide partijen gunstig is.
 4. Expert in de Branche: Kennis van de specifieke branche is essentieel om de unieke uitdagingen en kansen te begrijpen, en om een deal te structureren die hier rekening mee houdt.
 5. Strateeg: De adviseur helpt bij het opstellen van een verkoopstrategie, inclusief timing, positionering en het identificeren van de juiste kopers.
 6. Vertrouwenspersoon: Tijdens het verkoopproces kunnen er veel gevoelige informatie en emoties in het spel zijn. De adviseur fungeert als een vertrouwenspersoon voor de verkoper, biedt morele en emotionele steun en houdt informatie vertrouwelijk.
 7. Procesbegeleider: in deze rol zorgt de adviseur voor een soepel verloop van het gehele verkoopproces. Van de voorbereidende fase tot de afronding van de deal, de procesbegeleider plant, coördineert en bewaakt de voortgang. Dit omvat het opstellen van een tijdlijn, het coördineren van vergaderingen en het bewaken van deadlines. De procesbegeleider zorgt er ook voor dat alle partijen op één lijn zitten en dat er geen belangrijke stappen worden overgeslagen.

Wat moet die overname adviseur allemaal in zich hebben?

Denken:

 1. Analytisch vermogen: Essentieel voor het doorgronden van financiële rapporten, marktanalyses en waarderingsmodellen.
 2. Strategisch inzicht: Noodzakelijk voor het begrijpen van de marktpositie van het bedrijf en het identificeren van de meest geschikte kopers.

Voelen:

 1. Empathie: Belangrijk voor het begrijpen van de emotionele aspecten die zowel bij de koper als de verkoper spelen. Dit helpt om een deal soepeler te laten verlopen. Ervaring in het MKB: Een adviseur met ervaring in het MKB begrijpt de unieke uitdagingen en kansen van kleinere bedrijven, vooral bij een bedrijfsoverdracht (Williams, 2017). Maar ook de omgang met De adviseur moet niet alleen de taal van het MKB spreken, maar ook die van investeerders en corporates (Brown & Johnson, 2020). Dit is essentieel om de beste deal te kunnen sluiten bij een bedrijfsoverdracht.
 2. Sociale intelligentie: Essentieel voor het opbouwen en onderhouden van relaties met alle betrokken partijen, inclusief kopers, verkopers en andere adviseurs.

Kracht:

 1. Veerkracht: Noodzakelijk om de onvermijdelijke tegenslagen in het verkoopproces te kunnen hanteren.
 2. Zelfdiscipline: Cruciaal voor het managen van het complexe en vaak tijdsintensieve proces van bedrijfsoverdracht.
 3. Tijdmanagement: Een adviseur met een goed beheerde agenda toont aan dat hij of zij de discipline en organisatorische vaardigheden heeft om elk project de aandacht te geven die het verdient. Dit is cruciaal in het MKB-verkoopproces, waar snelle en doordachte beslissingen vaak nodig zijn. Het weerspiegelt ook de toewijding  van de adviseur aan het project, wat vertrouwen wekt.

Het hebben van een niet te volle agenda kan worden beschouwd als een aspect van ‘Kracht’. Bovenkant formulier

Daarnaast is snelheid vaak geboden, wat betekent dat de adviseur niet alleen deskundig, maar ook beschikbaar moet zijn. Een te volle agenda is dus een rode vlag (Smith & Jones, 2018).

Je zou haast denken dat deze adviseur een supermens moet zijn, maar dat valt ook wel weer mee.

Veelzijdige Communicatie: MKB en daarbuiten

Een van de meest cruciale vaardigheden van een overname adviseur in het MKB is het vermogen om te communiceren met een breed scala aan stakeholders.

Diepgang: Wat Maakt een overname adviseur Geschikt?

 1. Financiële en Juridische Kennis: Gedegen kennis van financiën en juridische zaken is essentieel (Smith & Jones, 2018).
 2. Persoonlijkheidsmatch: De chemie tussen adviseur en ondernemer is cruciaal (Brown & Johnson, 2020).
 3. Onderhandelingsvaardigheden: De adviseur moet een goede prijs kunnen bedingen (Williams, 2017).
 4. Integriteit en Transparantie: Cruciaal voor het opbouwen van vertrouwen (Smith & Jones, 2018).

De Rol van Creativiteit

Creativiteit is vaak een onderbelicht aspect maar is van groot belang, vooral in complexe of vastgelopen onderhandelingen bij een bedrijfsoverdracht. Een creatieve adviseur kan alternatieve oplossingen en strategieën bedenken die een win-win situatie kunnen creëren voor beide partijen (Johnson & Williams, 2019).

Het Belang van Flexibiliteit

Flexibiliteit is een andere belangrijke eigenschap. De overname adviseur moet in staat zijn om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, zoals marktfluctuaties of nieuwe informatie die tijdens het due diligence-proces aan het licht komt (Smith & Jones, 2018).

De Rol van Due Diligence

Due diligence is een cruciale fase in elke bedrijfsoverdracht. De adviseur moet niet alleen de technische aspecten van deze fase begrijpen, maar ook in staat zijn om de resultaten effectief te communiceren en te interpreteren (Brown & Johnson, 2020).

Conclusie

Het kiezen van een overname adviseur in het MKB is een uitdagende maar cruciale taak, vooral bij een bedrijfsoverdracht. Gezien de budgettaire beperkingen en de veelzijdigheid van de benodigde vaardigheden, is het belangrijk om een adviseur te kiezen die zowel deskundig als veelzijdig is. Door diepgaand onderzoek te doen en de juiste vragen te stellen, kunt u een adviseur vinden die niet alleen aan uw zakelijke behoeften voldoet, maar ook past bij uw persoonlijke stijl en waarden.

Referenties

 • Brown, J., & Johnson, L. (2020). “The Role of Communication in Business Transactions.” Journal of Business Studies.
 • Smith, A., & Jones, B. (2018). “Time Management in Business: Why a Full Agenda is a Red Flag.” Journal of Business Management.
 • Williams, C. (2017). “The Importance of Experience in Small Business Transactions.” Small Business Journal.
 • Johnson, L., & Williams, C. (2019). “The Role of Creativity in Business Negotiations.” Journal of Creative Business Strategies.