De Evolutie van Waardebepaling in het MKB: Van activa tot Netto Werk Kapitaal