De vier meest gemaakte denkfouten bij de waardebepaling van een MKB-Bedrijf