De waarde van je uitzendbureau

Kan dat in 5 minuten?

Ja, zelfs wel in 1 minuut! Dan heb je wel een globale berekening. Maar, let op! Er zitten addertjes onder het gras. Ik heb er lang over gedacht om de waarden die ik in de praktijk zie te delen met iedereen. Daarmee geef je een deel van je kennis en ervaring weg. Veel collegae raadden mij af dit te doen. Toch geloof ik er in. Wat meer transparantie is wel gewenst in onze branche.

Mijn kennis uit de praktijk

Het grootste probleem in de (waarderings-) branche is dat voor de middelgrote bedrijven in de Flex veel te hoge waarden worden berekend. Maar niet betaald.

Schakel mijn hulp in
Multiple methode

Flexbedrijven met een winst voor belasting (EBITDA) tussen de €300.000,- en €1.000.000,- hebben in 80% van de situaties een waarde tussen de 3 en 4 keer EBITDA. Deze methode noemen we de Multiple Methode. Er zijn incidenteel hogere of lagere waarden (lees: verkoopprijzen), maar dat zijn eerder uitzonderingen dan regels. Dus nu weet je globaal de waarde van de onderneming.

Bij deze Multiple methode (letterlijk vermenigvuldigingsmethode) moet je wel met een paar zaken rekening houden:

 1. Ga uit van de winst voor afschrijving, rente en belasting.
 2. Het salaris of de management fee van de directeur moet van de winst afgetrokken zijn.
 3. Pas zo min mogelijk correcties (normalisaties) toe, kopers zijn hier heel kritisch op.
 4. Corrigeer voor te hoge of te lage management fees. Een normale fee voor één directeur ligt in 80% van de gevallen tussen de 100 en 150k. Sommigen denken dat de management fee niet moet worden meegenomen: dat is een misrekening.
 5. Eénmalige baten kun je aftrekken van het EBITDA, terwijl je éénmalige bijzondere lasten bij de EBITDA op kunt tellen, maar wees hier terughoudend in!
Factoren die de waarde bepalen

Maar als je de waarde beter wilt benaderen moet je ook hiermee rekening houden.
De exacte hoogte van de waarde wordt onder meer door de volgende factoren bepaald:

 • Loyaliteit inleners.
 • Spreiding branches of juist focus op één branche.
 • Gemiddelde debiteurentermijn.
 • Lidmaatschap NBBU/ABU.
 • Afhankelijkheid DGA.
 • Commitment/binding sleutelfiguren.
 • Soort uitzendkrachten (blue collar/white collar/arbeidsmigranten).
 • Verdeling uitzendkrachten over fasen.
 • Goed inzicht in financiële gegevens.
 • Onderscheidend vermogen t.o.v. concurrentie.
 • Kwaliteit accountant (dit geldt zeker voor grotere bedrijven).
 • Stabiliteit in resultaten.
 • Concurrentiekracht.
 • Enz.
Discounted cash flow methode

De betere methode voor het bepalen van de waarde is de Discounted Cash Flow methode (DCF). De hierboven genoemde waardestuwers worden dan verwerkt naar risico opslagen. Hoe hoger de koper een risico inschat hoe lager de waarde van een bedrijf. Aan de ‘Factoren die de waarde bepalen’ ken ik risico opslagen toe en gecombineerd met algemene opslagen en een begroting kom ik tot een waarde van de onderneming.
Maar let op.
Ondernemingswaarde is niet hetgeen je ontvangt bij verkoop van je aandelen. Dan gaat het om de aandelenwaarde en vindt er vaak nog een Cash and Debtfree berekening of een Netto Kas verrekening plaats. Daar wordt het voor veel adviseurs moeilijk, maar een goede berekening scheelt tonnen in opbrengst.

Van snelle berekening naar ter zake kundige waardering

Ondanks dat een Multiple Methode eenvoudiger is dan de betere waarderingsmethoden zoals een Discounted Cash Flow-methode, is deze meer pragmatische methode niet zonder haken of ogen. Ga daarom goed voorbereid te werk en schakel op tijd een waarderingsdeskundige in. En kies een adviseur die aantoonbaar recente ervaring heeft met de verkoop van flexbedrijven.
Een snelle berekening is in 5 minuten gemaakt, maar van een goede ter zake kundige waardering heb je jaren plezier. En van een verkeerde adviseur heb je jaren last.

 • Wil je weten wat je bedrijf precies waard is? Bel of mail me dan.
Wat kost een goede waardeberekening?

Dat is afhankelijk van het soort waardering. Gaat het alleen om een berekening of is er ook een bedrijfs- en omgevingsanalyse nodig? Er zijn meerdere wegen naar Rome en dus ook meerdere tarieven. Bel me voor meer informatie.

Is degene die het hoogst waardeert de beste?

Laat u uw huis verkopen door de makelaar die het hoogste taxeert of kiest u de makelaar die de markt kent en weet wat er voor gelijksoortige huizen betaald is? Met bedrijvenmakelaars is het niet anders. Al is een bedrijf lastiger te waarderen dan de gemiddelde woning.

Laat een onafhankelijke waardering uitvoeren. Kijk daarna of en door wie u uw bedrijf wil laten verkopen. Pas er voor op om in een wurgcontract van een overdrachtsadviseur terecht te komen.

Schakel mijn hulp in
Foto (2) van Michel Matthijsse van TMCF | Bedrijfsoverdrachten in de uitzendbranche en financieel coach

Waarom TMCF?

 • Dé deskundige bij aan- en verkoopkooptrajecten
 • Als enige bureau uitsluitend werkzaam in de Flex
 • Register Adviseur Bedrijfsovername
 • Groot netwerk in de Flex
 • Snel en efficiënt door branche focus
 • Docent Nyenrode en HAN

Casussen

Lees hier hoe TMCF uitzenders en detacheerders op weg hielp met hun vraagstukken:

 • Een interne waardebepaling voor de fiscus (Vincent)
 • Van start-up tot verkoop (Carolien)
 • Een lastige vraag: verkopen of houden? (Herman)

Casussen

Lees hieronder een aantal concrete casussen:

1. Een interne waardebepaling voor de fiscus

Wie: Vincent

Bedrijf: detacheerder

Casus: de accountant had al een opzetje gemaakt, maar de fiscus wilde een uitgebreide waardering, één waarbij de waarde werd berekend door middel van een Discounted Cash Flow methode (DCF).

Het ging hier om een overlijdensgeval. Karel, de drijvende kracht achter de onderneming was gestorven. En door het overlijden van deze aandeelhouder was het bedrijf een stuk minder waard geworden. Vincent bleef achter met een bedrijf waarvan de winsten van het verleden niet meer aannemelijk zouden zijn in de toekomst. De kunst was echter om aan te tonen dat het bedrijf ook echt minder waard was geworden.

Onze actie: wij hebben de waarde van het bedrijf op twee manieren aangetoond:

  • Er was een managementteam (MT) overgebleven waarvan de slagkracht door het overlijden van Karel sterk was afgenomen. Dit toonden we aan door de overgebleven leden een vragenlijst te laten invullen waaruit hun competenties bleken en ook waar ze tekort kwamen.
  • De cultuur van de onderneming werd sterk vertegenwoordigd door de overleden aandeelhouder. We brachten de bedrijfscultuur in kaart en toonden aan dat het nieuwe management aangevoerd door Vincent een andere cultuurtypologie had. Het veranderen van een cultuur kost volgens onderzoeken ten minste zeven jaar en dat heeft invloed op de omzet en de winst.

De fiscus ging niet zomaar overstag. Maar de combinatie van onze kennis van de Flexbranche en bedrijfskunde (docentschappen Management, Leiderschap en organisatie bij HAN en Nyenrode) gaf uiteindelijk de doorslag. Een trieste situatie werd op deze manier niet óók een financieel drama.

2. Van start-up tot verkoop

Wie: Carolien

Bedrijf: uitzendbureau

Casus: Carolien, oud-medewerker van een uitzendbureau, is voor zichzelf begonnen. De zaken gaan goed en de eerste medewerker komt in dienst. Samen bouwen ze verder aan het bedrijf wat op een bepaald moment meer dan tien eigen medewerkers heeft. Eigenaar Carolien doet een stapje terug en is een paar jaar later feitelijk alleen nog aandeelhouder. De medewerker van het eerste uur, Natasja, meldt zich om het bedrijf over te nemen. Carolien gunt het Natasja en is bereid de overname te financieren. Maar hoeveel is het bedrijf waard?

Ze besluiten samen te zoeken naar een adviseur die ervaring heeft met de waarde van het bedrijf te bepalen én de flexbranche kent. Gezien hun goede verstandhouding (en het belang ervan in de toekomst) besluiten ze één waardering te laten maken door een partij ze beiden vertrouwen in heeft.

Onze actie: namens beide partijen een waardering gemaakt waar ze alle twee tevreden mee waren.
Tijdens het eindgesprek waren Carolien en Natasja aanwezig en werden de laatste puntjes op de i gezet. Iedereen tevreden. Een gezamenlijk belang, ten slotte bleef Carolien nog wel een paar jaar de financier van Natasja.

3. Een lastige vraag: verkopen of houden?

Wie: Herman

Bedrijf: detacheringsbureau

Casus: detacheerder Herman dacht na over zijn toekomst. Na 15 jaar komt de vraag of hij nog verder wil met het bedrijf. Hij heeft leuk geld verdiend de afgelopen jaren, maar er waren ook wel de nodige zorgen en pieken en dalen. Wat nog het meeste energie kostte was dat je altijd ‘aan’ moest staan. Nooit eens echte rust. Je elke keer weer moeten oppeppen viel Herman steeds zwaarder.

Herman dacht: Komt nu dan toch het moment dat ik moet beslissen of ik mijn bedrijf moet verkopen? Nog even een paar jaar er flink tegenaan of toch maar direct verkopen? Is het aanstellen van een operationeel directeur een optie? Dat klinkt als een lastige optie. Waar praten we eigenlijk over als ik het te koop zet? Hoe gaat dat in zijn werk? Wat is mijn bedrijf waard? Is de markt goed? Eens even een afspraak maken met iemand die de markt door en door kent. Dan weet ik wat het op kan leveren en wat ik mogelijk te besteden heb na de verkoop.

Herman besloot een afspraak in te plannen. Alleen al het maken van de afspraak geeft rust.

Onze actie: tijdens het gesprek werd het duidelijk. Hij gaat zijn bedrijf verkopen en daarna verder in onroerend goed. Na 10 maanden is het bedrijf voor een goede prijs verkocht.

Ook in zo een situatie? En wil je een eerlijk antwoord? Neem dan contact met ons op.