Wordt overbodig in je eigen bedrijf: 7 stappen

‘Niemand is onmisbaar, behalve voor je familie en vrienden’, hoor ik vaak. Echter, ik zie dat de praktijk anders is. DGA’s zijn hun bedrijf. Als zij wegvallen of het bedrijf verkopen, heeft dit aanzienlijke gevolgen voor de onderneming. En dat is wat je bij een verkoop niet wilt. Eén van de belangrijkste redenen waarom een klein (Flex-)bedrijf minder waard is dan een groter bedrijf, is de onmisbaarheid van de ondernemer. Dat kost geld. Of beter gezegd: dat verlaagt de waarde van de onderneming aanzienlijk. Soms wel meer dan 3x EBITDA (winst vóór belasting, rente en afschrijving).

Hoe wordt je misbaar op de zaak?

Waar we hier over spreken is de vervangbaarheid in de operationele zaken. Draait het bedrijf gewoon door als je er een maand niet bent of moet je elke dag inbellen of de mail bekijken?

Mike Michalowicz (ook schrijver van Profit First, waar ik in een eerdere blog aandacht aan besteedde) heeft in zijn nieuwe boek Clockwork een aanpak beschreven. Zoals vaak begint het stappenplan met een analyse. De analyse van de vier D’s. Hoeveel tijd besteed je nu aan de volgende activiteiten?

 1. Doing: uitvoeren van taken.
 2. Deciding: beslissingen nemen voor medewerkers die daartoe zelf niet gemachtigd zijn.
 3. Delegeren: het overhevelen van taken aan anderen.
 4. Designing: het werk aan de toekomst van het bedrijf. Zaken zoals strategie, concurrentieanalyse, visie, enz.

Je voelt het wel aankomen. ‘Doing’ moet uit het takenpakket. Hoeveel van je tijd besteed je aan het uitvoeren van taken? 20%? 80%? Mijn ervaring is dat veel ondernemers van kleine en middelgrote ondernemingen vaak wel 80% van hun tijd besteden aan ‘Doing’.

Michalowicz: harder of efficiënter werken is niet de oplossing

Op de lange termijn biedt dit geen uitkomst. De tijd die vrijkomt, als dat al lukt, wordt vrijwel altijd opgevuld met andere ‘Doing’ activiteiten. Waardoor er, in het hoofd, al helemaal geen ruimte meer vrij is voor ‘Designing’.

Cruciaal is het bepalen van de Queen Bee Role (QBR). Hij ontleent dit begrip aan het bijenvolk. De Koningin is erg belangrijk, zelfs van kritiek belang, maar wel vervangbaar. Iedereen in de organisatie kent de Koningin. Weet wat er bereikt moet worden en werkt daar aan mee. De Koningin zet de lijnen uit.

Waarin maak jij als ondernemer het verschil?

Het bepalen van de QBR is een proces van afstrepen. Alle rollen op een rij zetten en onderzoeken of jij daar als ondernemer echt belangrijk en onmisbaar in bent. Michalowicz heeft het over het proces van Trash, Transfer of Trim. Stoppen, Overhevelen aan een ander of Bijstellen (snoeien).

En natuurlijk hoort daar een stappenplan bij:

 1. Het analyseren van de tijdverdeling van de huidige 4 D’s;
 2. Het benoemen van de QBR;
 3. Empower je team om de QBR te kunnen vervullen;
 4. Richt systemen in om de QBR te faciliteren;
 5. Laat het Management Team als een team werken (elkaar aanvullen en aanspreken);
 6. Zorg voor commitment;
 7. Wordt een Clockwork Business, waarbij de QBR breed in de organisatie belegd is.

Succes er mee! Kom je er niet uit? Bestel dan het boek of vraag om raad. Ook deze manier van verkoopklaar maken behoort tot mijn toolbox. Het is één van mijn Queen Bee Rollen.

Michel Matthijsse,
Dealmaker Flexbedrijven

Geen reactie's

Geef een reactie